Stijn Van Nieuwenhove

Stijn Van Nieuwenhove

Stijn Van Nieuwenhove

Werd ooit officieel verkozen tot beste Groen Duffel-voorzitter. Is onofficieel de beste chauffeur, adviseur en telefonneur.

Stijn Van Nieuwenhove

Politiek adviseur

Werd ooit officieel verkozen tot beste Groen Duffel-voorzitter. Is onofficieel de beste chauffeur, adviseur en telefonneur.