Programma

ZES JAAR lang heeft Groen Duffel meebestuurd in onze fantastische gemeente. Zes jaar lang werd Duffel groener, gezonder, eerlijker. Soms opvallend, soms minder opvallend.
Nu wil Groen Duffel nóg meer en nóg beter doen voor Duffel.

lees verder

Duurzaam Duffel

Met Groen aan het roer werden er in de voorbije jaren al een heel arsenaal aan acties en maatregelen ondernomen die de ecologische voetafdruk van de gemeente, haar diensten en haar bewoners verlaagt.


Met Groen opnieuw in het bestuur zal onze gemeente voor een lagere koolstofafdruk nog een tandje bijsteken, voor een nog duurzamer Duffel. Zuiniger met energie, minder afval en meer en gezonder groen zullen de ‘groene draad’ vormen in het beleid en de gemeente zal zich actief inzetten om dit te bereiken, samen met de Duffelaars, hun verenigingen en hun scholen.

Mobiliteit op mensenmaat en verstandig ruimtegebruik

Groen in het gemeentebestuur betekent een redelijk, economisch én ecologisch verantwoord ruimtelijk beleid, waarbij rekening gehouden wordt met haar bewoners, de gebruikers en het ecosysteem.

In dit beleid speelt het verkeer een prominente rol. Mobiliteit in Duffel wordt vlot en veilig voor wie er woont en werkt. We verbeteren de kwaliteit van de wegeninfrastructuur en werken aan een beter en toegankelijker openbaar vervoer in de gemeente. Ten slotte maken we van Duffel een gemeente die haar rol als fietsgemeente, in al haar facetten, verder opneemt.

Duffel zorgt en verzorgt

Groen in het gemeentebestuur tovert een glimlach op het gelaat van elke  Duffelaar: van piepjong tot erg ervaren, alleen of met veel, nieuw of al een eeuwigheid in Duffel wonend.

Groen in de gemeente staat voor goede samenwerking met (en veel inspraak van) de scholen in de gemeente en een goed werkend dienstencentrum, ten voordele van alle Duffelaars die het nodig hebben. En Groen zal wegen op een solidair en rechtvaardig beleid: voor álle inwoners en voor alle mensen die er komen werken, maar ook voor de buren: dichtbij en ver weg in het zuiden.

Warm, welkom en wervelend Duffel

Met de Groenen in het schepencollege (en een Groene burgemeester) zal er verder, actief en met veel schwung gezorgd worden dat het warme, gastvrije en gezellige hart van Duffel en de Duffelaars nog meer zichtbaar wordt.

Het rijke verenigingsleven wordt stevig ondersteund; scholen, raden en instellingen worden nog meer betrokken. Inspraak en participatie worden eerder regel dan uitzondering en zo zorgen we samen voor een wervelende gemeente, waar iedereen welkom is en er altijd wat te beleven valt. Met Cinema Plaza als grote kers op de taart!