Zorgunits en tiny houses in Duffel

24 November 2022

De laatste tijd steken heel wat nieuwe manieren om te wonen de kop op. Mensen zoeken allerlei manieren om dichter bij familie te kunnen wonen, om betaalbaarder of duurzamer te wonen … Benjamin Van Wijnendaele (Groen Duffel) stelt voor dat we als lokaal bestuur proactief nadenken waar en hoe we deze nieuwe manieren mogelijk kunnen maken.

Sinds vorig jaar is het in Vlaanderen makkelijker om bijvoorbeeld een zorgunit in je tuin te plaatsen. De vergunningsplicht werd vervangen door een meldingsplicht, mits een aantal voorwaarden. Zo mag de zorgunit er maximaal 3 jaar staan en niet groter zijn dan 50 m². Op die manier kan een hulpbehoevende ouder bijvoorbeeld langer dicht bij familie wonen.

Benjamin: 'Laten we grondig nadenken hoe we nieuwe, duurzame woonvormen kunnen mogelijk maken.'

Daarnaast neemt de interesse in nieuwe woonvormen zoals tiny houses of containerwoningen toe. Jonge mensen zien dit meer en meer als een mogelijkheid om goedkoper en duurzamer te wonen.

Benjamin Van Wijnendaele: ‘Omwille van de steeds toenemende interesse kunnen we als lokaal bestuur onze ogen niet sluiten voor deze nieuwe woonvormen. Uiteraard kunnen we niet zomaar alles toestaan. Alle woningen, groot of klein, passen best zo goed mogelijk in het straatbeeld en mogen de buurt niet storen.’ Verder moet er ook rekening gehouden worden met de Vlaamse wooncode, die bijvoorbeeld zegt dat je je niet zomaar overal kan laten domiciliëren.

Benjamin Van Wijnendaele: ‘Ondanks alle kanttekeningen zijn de trends niet te stoppen. Deze nieuwe woonvormen hebben hun plaats in een hedendaags woonbeleid. Laten we grondig nadenken hoe we ze als lokaal bestuur mogelijk kunnen maken.’