Werkers nodig voor werkgroep Ballonnekensstoet en reuzen

28 December 2014

Het gemeentebestuur wil dat Vlaanderen de Ballonnekensstoet en de reuzenfamilie erkent als immaterieel erfgoed, en is daarom op zoek naar Duffelaars die hun schouders willen zetten onder het project. " "Een Vlaamse erkenning krijg je natuurlijk niet zomaar. Je moet bewijzen dat je erfgoed levendiger is dan ooit, dat er aan gewerkt wordt, dat er zorg gedragen wordt voor het unieke en dat je tegelijk ook de ruimte laat voor vernieuwing", zegt schepen van Cultuur Nora Bertels (Groen). "Een en ander heeft de gemeente al afgetoetst met de vzw Landelijk expertisecentrum voor cultuur van alledag (Leca) die hierin gespecialiseerd is. Deze vzw heeft al verscheidene projecten in verband met immaterieel erfgoed begeleid, en meent dat ook de Duffelse stoet en reuzen door Vlaanderen erkend kunnen worden." Een volgende stap is de oprichting van een werkgroep. Hiervoor vindt begin februari een verkennende avond plaats, waar geïnteresseerden meer te weten kunnen komen over wat er allemaal nodig is om erkend te worden. "We rekenen op een aantal enthousiaste Duffelaars. Zowel de stoet als de reuzenfamilie maken een belangrijk deel uit van ons Duffels erfgoed. Zó belangrijk zelfs dat we ervoor moeten zorgen dat dit stukje folklore bewaard blijft."

Dat infovergadering vindt plaats op 10 februari. (AVH) 

Meer info: klik hier!