Versterk woonkarakter van de Beunt

23 November 2021

De inwoners van de Beunt vragen al enkele jaren dat hun buurt opnieuw aangenamer en veiliger wonen wordt. Het brede draagvlak werd afgelopen week onderstreept met een enquête met 229 handtekeningen. Groen Duffel stelde op de Duffelse gemeenteraad gisteren voor om niet langer te wachten en snel werk te maken van maatregelen die het woonkarakter van de wijk versterken.

Staf Aerts: ‘Er kunnen heel wat stappen vooruit gezet worden. Dat gaat van straten herinrichten over informatie- en sensibiliseringsacties tot ervoor zorgen dat de regels gerespecteerd worden.’

Staf: 'Toon ambitie om de verkeersveiligheid in woonwijken te verhogen'

Ruim een jaar geleden stelde ook provinciegouverneur Cathy Berx voor om in straten waar geen fietspad is, de maximumsnelheid te verlagen. Aerts: ‘Op die manier vermijd je gevaarlijke conflicten tussen verschillende weggebruikers. Na een jaar zonder stappen in de goede richting vanuit de Duffelse schepen van Mobiliteit, stellen we graag opnieuw voor om nu volop een verkeersveilig mobiliteitsbeleid te voeren. In 2022 stapt Duffel in het traject Verkeersveilige Gemeente. Het is belangrijk om daar met ambitie aan de start te staan. De provincie zal de schepen dan de weg wijzen naar verkeersveilige buurten.’
Recent richtten ook de VVSG, VSV en Fietsberaad de ‘Coalitie van 30’ op, speciaal om kennis en ervaringen rond verkeersveiligheid in centra en woonwijken zoals de Beunt actief uit te wisselen en op te bouwen. Aerts: ‘Als gemeente moeten we vooruitkijken en ons engageren om snel stappen in de goede richting te zetten. Als woon- en schoolzone heeft de Beunt verschillende troeven om nog meer dan nu een op-en-top aangename woonwijk te worden, waar kinderen opnieuw met een gerust hart kunnen spelen en leren fietsen.’