Betrek de Duffelaar bij de gemeentefinanciën

18 Maart 2019

Afgelopen vrijdagmiddag stuurde het gemeentebestuur naar alle raadsleden een uitnodiging voor een toelichting van de financieel directeur en financieel expert over de gemeentefinanciën en de beleids- en beheerscyclus. Die vergadering zou morgen (maandag) doorgaan, voorafgaand aan de commissievergadering, die voor iedereen openbaar is.

Staf: 'We vinden het belangrijk dat een thema als de gemeentefinanciën open en transparant wordt toegelicht.'

De toelichting vinden we een goed initiatief, maar de timing ervan veel minder. Zo’n inhoudelijke uitleg over de werking van de gemeentefinanciën is interessant voor gemeenteraadsleden, maar ook voor alle inwoners, die het financiële beleid van ons lokaal bestuur willen opvolgen en doorgronden.
Door dit niet op de openbare commissievergadering te agenderen, maar voorafgaand aan de commissie, wordt dit een toelichting voor enkel en alleen gemeenteraadsleden. Een gemiste kans, want hierdoor kunnen geïnteresseerde Duffelaars deze toelichting helemaal niet volgen. Wij zien alvast geen zinvolle reden om de werking van de gemeentelijke financiën achter gesloten deuren toe te lichten, in plaats van open en transparant op een commissievergadering.

Fractieleider Staf Aerts: 'Met Groen Duffel vinden we het erg belangrijk dat een thema als de gemeentefinanciën open en transparant wordt toegelicht. Daarom stellen we voor om deze toelichting van de werking van de gemeentefinanciën tijdens een openbare commissievergadering te organiseren en meteen ook breed te communiceren. Zo kunnen niet alleen de raadsleden, maar alle geïnteresseerde Duffelaars de Duffelse financiële werking leren kennen.'

Het is meteen ook een eerste kans om de werking van de commissie inhoudelijk te versterken en geïnteresseerde burgers hierbij te betrekken.

Wij hopen dat de andere Duffelse politieke partijen op ons voorstel ingaan.

Toevoeging: Deze voormiddag vernamen we dat de bespreking inderdaad wordt uitgesteld naar de commissievergadering van juni.