Tijd voor een nieuwe groepsaankoop elektrische fietsen

30 Mei 2022

In 2017 en 2018 organiseerde Duffel met IGEMO tweemaal een groepsaankoop elektrische fietsen in de regio Mechelen. Via die twee groepsaankopen kregen 740 inwoners een fikse korting. Ook 205 Duffelaars tekenden op het aanbod in. Dat fietsen nog steeds populair is bewijst het feit dat de fietsteller op de Netebrug in Duffel dit jaar al meer dan een half miljoen fietsen telde.  Staf Aerts: 'Zo'n groepsaankoop is drie keer gewonnen: goed voor Duffelaars, goed voor lokale handelaars, goed voor het klimaat' Staf Aerts (Groen Duffel) stelde gisteren op de Duffelse gemeenteraad voor om opnieuw een groepsaankoop te organiseren. ‘De hoge brandstofprijzen zorgen ervoor dat meer en meer mensen willen overgaan tot de aanschaf van een elektrische fiets. Door een groepsaankoop te organiseren, kunnen Duffelaars een fiets aankopen met een mooie korting. Door bij de groepsaankoop in zee te gaan met lokale handelaars, ondersteunen we ook hen.’  Het enthousiasme bij de Duffelaars was al bij de verschillende testmomenten zeer groot (zie foto). Uit een bevraging na de eerste groepsaankoop bleek dat 50% van de deelnemers nadien ook effectief (veel) meer fietste. Staf Aerts: ‘Zo’n groepsaankoop is dus drie keer gewonnen.’ Staf Aerts is dan ook zeer tevreden dat een nieuwe groepsaankoop opnieuw onderzocht wordt. “We waren in 2017 hiermee al de voortrekker voor de hele regio en nu maken we die rol opnieuw waar. IGEMO wordt opnieuw aangesproken om een intergemeentelijke groepsaankoop uit te werken en andere gemeenten uit de regio aan te spreken. Uit de eerste signalen blijkt ook er ook in andere gemeenten opnieuw interesse te bestaan.” Het voorstel van Staf Aerts wordt gevolgd. Igemo wordt opnieuw ingeschakeld om zo een nieuwe intergemeentelijke groepsaankoop op poten te zetten.