Terug- en vooruitblik

01 November 2018

Terug- en vooruitblik

Tevreden kijkt Groen Duffel terug op de verkiezingen. We haalden met onze straffe kandidatenploeg 21,5%. En vooral: het aantal groene raadsleden verdubbelde: van 3 naar 6. ‘We werden door de kiezer beloond voor zes jaar vernieuwend beleid in Duffel. Er werd komaf gemaakt met ouderwetse achterkamertjespolitiek. En vastgeroeste dossiers zoals Cinema Plaza trokken we vlot,’ zegt Staf Aerts.

Opvallend is ook het knappe resultaat van onze schepenen Staf en Nora. Ze raakten vlot herverkozen, wat niet het geval is voor andere (ex-)schepenen. Ze haalden zelfs meer voorkeurstemmen dan de huidige burgemeester en OCMW-voorzitter. Een bewijs dat het harde werk van onze schepenen gewaardeerd wordt.

We kijken dus met een goed gevoel terug op onze campagne: aan de geboekte winst te zien geloven Duffelaars duidelijk in ons duurzaam en ambitieus toekomstplan.

We vinden het dan ook erg verwonderlijk dat de huidige coalitie sneuvelde. De meerderheid won: N-VA ging 0,5% vooruit, wij ruim 6%. Dat betekent dat deze samenwerking duidelijk het vertrouwen kreeg van de Duffelaar. Maar N-VA toonde geen ambitie om het progressieve beleid van de afgelopen 6 jaar verder te zetten en koos voor verliezer CD&V, dat liefst 5 zetels verloor (en er nog 6 overhoudt). Het blijft een mysterie waarom je een partij die zo in verval is (1700 stemmen minder dan 2012) de leiding van onze mooie gemeente in handen geeft.

Vele Duffelaars spreken ons aan. Ze begrijpen de keuze van N-VA niet en zijn, samen met ons, terecht bezorgd over de toekomst van onze gemeente. Daarom is het belangrijk dat Groen keihard blijft werken om erover te waken dat de omslag die de afgelopen jaren is ingezet, niet stopt - of erger nog, teruggedraaid wordt.

Maar we zijn strijdvaardig: we zullen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de nieuwe meerderheid écht werkt aan thema’s die Duffelaars belangrijk vinden: een veilige mobiliteit, een duurzame toekomst, warme wijken, een uitgebouwd lokaal dienstencentrum

Heb je zin om mee te denken over de toekomst van Groen Duffel? Wil je je misschien zelfs inzetten voor een Groener Duffel? Kom dan zeker langs op dinsdag 6 november om 20 u. in de benedenzaal van het Wilgenhof. Dan brainstormen we: 
- over inhoud: waarover moet het de komende jaren gaan?;
- over actie: welke acties en evenementen organiseren we?;
- en over praten & luisteren: hoe pikken we signalen van Duffelaars sneller op?

Noteer ook alvast 11 januari 2019 in je agenda voor onze nieuwjaarsreceptie in de parochiezaal van de Mijlstraat.

Tot binnenkort!
Staf Aerts, Anne Resseler, Lise Switsers, Ibrahim Al Farisi, Kris De Smet, Nora Bertels
en alle andere kandidaten