Stijgt ook jouw huurprijs?

03 Februari 2020

Stijgt ook jouw huurprijs?

De Vlaamse regering (met N-VA, CD&V en Open VLD) besliste in mei 2019 om vanaf 1 januari 2020 de huurprijzen van alle sociale woningen aan te passen. Voor sommige huurders in Duffel gaat het om meer dan 250 euro extra per maand, zo kwam Anne Resseler te weten op de gemeenteraad. ‘De vrees bestaat dat de laagste inkomens geconfronteerd worden met de grootste stijgingen. Dit moeten we in de gaten houden.’

Ook meerderjarige kinderen tellen mee

Voortaan tellen bij de berekening van de huurprijs van sociale woningen de marktwaardeberekening, een energiecorrectie en alle inkomens van meerderjarige inwoners mee. Nu blijkt dat het voor Duffelse huurders in sommige gevallen gaat om onevenredige prijsverhogingen, soms wel meer dan 250 euro per maand, voor mensen die vaak al in een financieel kwetsbare positie zitten.

Anne Resseler: 'Wie krijgt het moeilijk? De gemeente moet deze huurders ondersteunen.'

Sommige sociale huurders worden plots geconfronteerd met een fors hogere huurprijs, bijvoorbeeld omwille van een inkomensvervangende tegemoetkoming voor een inwonend kind met een beperking dat in de nieuwe berekening wordt meegeteld als inkomen. ‘Maar het is problematisch om dit gewoon als inkomen te beschouwen, zeker omdat een beperking vaak heel wat extra kosten met zich meebrengt,’ zegt Anne Resseler. ‘Matthias Diependaele, de bevoegde Vlaamse minister, geeft zelf toe dat de maatregel best bijgestuurd wordt, zeker wat betreft deze IVT’s, maar op dit moment moeten gezinnen dus nog altijd meer betalen.

De huurdersbonden vinden de berekening ondoordacht ingevoerd. Zo werd niet nagegaan wat de impact is van de gecombineerde maatregelen, noch welke groep van huurders (qua inkomen, statuut …) het grootste deel van de huurprijsstijging op zich zal nemen. De vrees bestaat dat de laagste inkomens geconfronteerd zullen worden met de grootste stijgingen. Hierdoor zou huurachterstand toenemen.

Wie krijgt het moeilijk?

Hoewel we als gemeente niets kunnen veranderen aan deze regelgeving, vindt Groen het wel belangrijk om na te gaan of er personen of gezinnen zijn in Duffel die met een significante prijsverhoging te maken krijgen - in die mate dat het hen in een lastig situatie brengt om de eindjes aan elkaar te knopen. Vanuit het lokaal bestuur is het belangrijk om deze mensen op de radar te krijgen en hen te ondersteunen. 

Anne Resseler legde enkele vragen voor op de gemeenteraad. Zo wil Groen weten op welke manier de huurders werden ingelicht over de aanpassing van de huurprijs. En zijn er bewoners die aangeven dat ze de verhoogde huurprijs niet of moeilijk kunnen betalen?

Anne vraagt om, in afwachting van mogelijke aanpassingen van de beslissing van de Vlaamse regering, een beleid te ontwikkelen waardoor het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst gestimuleerd wordt om in deze gevallen een tegemoetkoming te voorzien.

Groen wilde dat het lokaal bestuur de bevoegde Vlaams minister, Matthias Diependaele, zou vragen om de nieuwe regelgeving aan te passen. Op die manier zouden de onbedoelde, onevenredig grote prijsverhogingen (in vergelijking met de normale prijsstijging op de private huurmarkt) teruggedraaid kunnen worden, waardoor het recht op wonen voor iedereen gegarandeerd kan worden. Maar daarop antwoordde Theo Boel in naam van de meerderheid dat ze dit zeker niet zullen doen.

Factuur naar de gemeente

Mensen die de verhoogde huurprijs niet kunnen betalen kunnen weliswaar steun aanvragen bij het OCMW.  Maar door deze maatregel schuift de Vlaamse regering de factuur door naar de lokale besturen,’ besluit Anne.