Nieuwe weg loopt dwars door waardevol natuurgebied

11 Juni 2020

Nieuwe weg loopt dwars door waardevol natuurgebied

De Stocletlaan is nu al een zeer drukke verbindingsweg, die Duffel verbindt met Rumst en de E19. Op de gemeenteraad van mei kozen N-VA en CD&V ervoor op deze weg nog een extra kruispunt aan te leggen. 'Onnodig en vooral onbegrijpelijk,' zegt Staf Aerts.

Op de laatste gemeenteraad werd het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Walemstraat besproken. Hiermee wordt de industriezone uitgebreid. In dat plan is er sprake van een extra ontsluitingsweg. Daardoor komt er een extra kruispunt ter hoogte van A. Stocletlaan 202. Staf Aerts: 'Nochtans is een ontsluiting langs de Walemstraat, zoals ook nu al het geval is, perfect mogelijk. Dat bewijst het mobiliteitsonderzoek. Toch kiezen N-VA en CD&V ervoor om een extra kruispunt aan te leggen op de Stocletlaan: een tweede kruispunt op een boogscheut van het kruispunt met de Walemstraat zorgt voor een slechtere doorstroming op de Stocletlaan. Het zal dus voor extra files en sluipverkeer zorgen. Het is onbegrijpelijk dat het lokaal bestuur dit zo nog aanpakt in 2020.'

Staf: 'Dit nieuwe kruispunt zal voor files en sluipverkeer zorgen.'

Duffels natuurgebied

Staf: 'Net op het moment dat meer Duffelaars dan ooit de landelijke natuur in onze gemeente koesteren, beslist het lokaal bestuur om een extra ontsluitingsweg precies door dit gebied te leggen.' Dat gebied is biologisch zeer waardevol en behoort tot het natuurgebiedennetwerk Natura 2000. Staf: 'Zo zijn er in Vlaanderen maar 47 en het is dan ook niet verwonderlijk dat Duffelaars dit gebied bij de Oude Spoorwegberm koesteren. Er is geen reden waarom die extra weg nodig is. Het is erg cynisch dat uitgerekend de schepen van Natuur deze weg het hardst verdedigt.'

Daarnaast is het de Duffelaar ook niet ontgaan dat extreem droge periodes mekaar snel opvolgen. In heel Vlaanderen is het advies dan ook: ontharden waar mogelijk. Maar in Duffel kiezen N-VA en CD&V voor extra beton ...

Uiteindelijk keurden enkel N-VA en CD&V het RUP, inclusief de onbegrijpelijke passage, goed.

Toevoeging, 6 juni. Ook Het Nieuwsblad schreef hierover een artikel: Gemeenteraad stelt RUP Walemstraat definitief vast: 'Ontsluitingsweg loopt dwars door waardevol natuurgebied'