Plaats voor open ruimte en landbouw in Duffel-Oost en Mijlstraat

02 April 2022

Plaats voor open ruimte en landbouw in Duffel-Oost en Mijlstraat

Heb jij al gehoord van het RUP Open Ruimte voor Duffel-Oost en Mijlstraat? RUP staat voor Ruimtelijk Uitvoeringsplan. Met zo’n plan wordt het Gewestplan verfijnd en wordt over de verschillende gebieden in het RUP beslist wat er wel of niet kan.

Els: 'We moeten de open ruimte echt beschermen.'

Het RUP Open Ruimte voor Duffel-West werd al in 2017 goedgekeurd. Staf Aerts: ‘Dat zorgt voor een evenwicht tussen gebied voor serres en open ruimten. Het brengt structuur in die zone.’
Nora Bertels zette er als schepen van milieu en natuur stevig haar schouders onder. Daardoor zijn, naast de serregebieden, ook de open ruimten en natuurgebieden vastgelegd. Zij zorgen mee voor de biodiversiteit en voor de waterhuishouding. Zo voorkomen ze bij hevige regenval ook wateroverlast in woonwijken.

Nu wordt er dus een gelijkaardig RUP voor Duffel-Oost en Mijlstraat opgemaakt. Els Teunissen: ‘Het is belangrijk dat het opnieuw een evenwichtig plan wordt, waar we de open ruimte echt beschermen.’

Ben jij ook benieuwd naar dit plan? Of heb je vragen of opmerkingen? 

  • De eerste documenten vind je alvast op www.duffel.be/grupduffeloost. Geef je opmerkingen en bedenkingen tot en met 12 mei.
  • Op donderdag 21 april kan je op afspraak in het gemeentehuis terecht voor een persoonlijke afspraak.
  • Wil je graag eerst meer uitleg? Dan ben je welkom op dinsdag 19 april om 20 u. in de bovenzaal van de bibliotheek. Op de commissievergadering geeft IGEMO toelichting bij hun huidige plannen.
  • Heb je een concrete vraag of bedenking. Laat het Staf of Els weten.