Kwaliteitskamer bevestigt bewoners Rietlei over nieuw bouwproject: 'Geen meerwaarde'

25 Oktober 2023

Kwaliteitskamer bevestigt bewoners Rietlei over nieuw bouwproject: 'Geen meerwaarde'

Staf Aerts: 'Het is overduidelijk dat dit project op deze manier geen meerwaarde vormt voor de buurt. Dit project is op dit moment gewoon niet goed genoeg.'

Eerder dit jaar werd bij de gemeente Duffel een omgevingsvergunning aangevraagd voor een nieuw woonproject in de Rietlei en de Biesaard. Het gaat om 14 appartementen en 8 woningen. De  omwonenden, de Kwaliteitskamer Omgeving en Groen zijn erg kritisch voor de plannen: ‘Dit project is momenteel geen meerwaarde voor de buurt.’

Kris De Smet, gemeenteraadslid voor Groen, is inwoner van de straat: ‘Bij de buren heerst grote bezorgdheid over het project, zoals blijkt uit de bezwaarschriften die door 90 Duffelaars werden ingediend. Er was de afgelopen jaren al heel wat overlast door de bouw van appartementen. Daarnaast zal ook het uitzicht van de straat totaal veranderen. De draagkracht van de buurt staat dus sterk onder druk.’

Op de gemeenteraad van maandag werd dit project besproken. Het agendapunt ging weliswaar niet over de omgevingsvergunning zelf, maar over de ruimte voor een gracht en wandelpad langs het project. Groen-fractieleider Staf Aerts: ‘Toch is dat rooilijnplan onlosmakelijk verbonden aan het hele project. Het rooilijnplan is de voorbereiding van het project zelf, waarover het schepencollege in november beslist.’

Kris De Smet: 'Bij de buren heerst grote bezorgdheid over het project. Er was al heel wat overlast door de bouw van appartementen. En ook het uitzicht van de straat zal totaal veranderen.'

Staf Aerts: ‘Dit project heeft vandaag geen meerwaarde voor de buurt.’ Ook de Kwaliteitskamer Omgeving, waarin experten zetelen die belangrijke ontwikkelingsprojecten begeleiden en beoordelen, is heel kritisch voor dit project. Staf Aerts: ‘Zo is de Kwaliteitskamer bezorgd over bouwen in dit overstromingsgevoelig gebied. Daarnaast geeft de Kwaliteitskamer aan dat het bestaande groen (6249 m², en dus groter dan de oppervlakte van een voetbalveld) voor de buurt een waarde geworden is en er zorgvuldig mee moet worden omgesprongen. De Kwaliteitskamer stelt vast dat dit niet gebeurt. De bestaande situatie werd niet in kaart gebracht en er werd niet eens bekeken welke bomen behouden kunnen worden. Tot slot is de voortuin ‘niet aantrekkelijk’ en loopt de Kwaliteitskamer ook niet ‘niet erg warm van de voorgestelde architectuurtaal’, wat betekent dat het niet past in de omgeving.’

Staf Aerts besluit: ‘De experten van de Kwaliteitskamer bevestigen wat de bewoners zeggen. Het is overduidelijk dat dit project op deze manier geen meerwaarde vormt voor de buurt. Dit project is op dit moment gewoon niet goed genoeg. We roepen schepen Glorie op om dit project terug naar af te sturen en de gewijzigde plannen opnieuw aan de Kwaliteitskamers en inwoners voorleggen.’