Raakt het vlekjesprobleem opgelost?

29 Juni 2019

Onlangs kaartten bewoners in en rond de Korte en Lange Weverstraat op Facebook en in de kranten het probleem van vlekjes op auto’s en tuinmeubilair opnieuw aan. Gemeenteraadslid Nora Bertels: 'Met Groen vonden we het dan ook niet meer dan normaal om dit te bespreken op de gemeenteraad van afgelopen maandag.'

De vlekjes werden in april 2018 een eerste keer gesignaleerd aan het gemeentebestuur. Sindsdien heeft Groen geregeld actie ondernomen om het probleem opgelost te krijgen. Zo is er verschillende keren contact geweest met het departement Omgeving, dienst Handhaving van de Vlaamse overheid om stalen te nemen van de vlekjes. Verder werd aan het Agentschap Zorg en Gezondheid gevraagd om na te gaan of de uitstoot van paraffinische koolwaterstoffen bij een bedrijf in de buurt een gevaar kan betekenen voor de volksgezondheid.

Uit de stalen die in de zomer van vorig jaar werden genomen kwam helaas geen resultaat. Er was te weinig materiaal of de vlekjes waren te oud en te uitgedroogd. Op dat moment werden gelukkig geen gevaarlijke of schadelijke stoffen teruggevonden.

We vroegen nog een derde staalname. Maar sinds onze gemeente een nieuwe schepen van Milieu heeft, vernamen we niets meer.

En dus vroeg Nora Bertels afgelopen maandag op de gemeenteraad naar de resultaten van de derde meetcampagne. En vooral: we vinden het belangrijk dat de schepen van Milieu een coördinerende rol opneemt in deze zaak. De gemeente communiceert best samen met de Vlaamse MilieuMaatschappij op geregelde tijdstippen naar de buurtbewoners en de omliggende bedrijven.

Nora: 'We begrijpen de ongerustheid van de Duffelaars. We zullen in de toekomst dan ook blijven aandringen tot er volledige duidelijkheid is rond de vlekjes.'