Duffel verdient meer dan een afwachtend schepencollege

08 Januari 2022

Duffel verdient meer dan een afwachtend schepencollege

Halverwege de legislatuur publiceerde Gazet van Antwerpen het politiek rapport van de gemeente: 'Schepenwissels komen het geloof in de Duffelse politiek niet ten goede'. Je leest het hier integraal. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 haalde N-VA in Duffel tien zetels. Coalitiepartner Groen rijfde zes zetels binnen, net als oppositiepartij CD&V. Een voortzetting van de coalitie lag dus voor de hand, maar nog op de avond van de verkiezingen maakten N-VA en CD&V verrassend bekend dat zij gesprekken aanknoopten “voor een ambitieus bestuursakkoord”. Beide partijen lijken tot nu toe zeer goed overeen te komen. (Chris Van Rompaey)

Voor burgemeester Sofie Joosen (N-VA) is het gevoerde beleid van de voorbije drie jaar een score van 8,5 op 10 waard. “Over onze mooiste realisatie tijdens de eerste helft van de legislatuur hoef ik echt niet lang na te denken. ‘Historisch' is een woord waar je zuinig op moet zijn, maar de aankoop van domein De Pollepel (Naalstraat, red.) verdient toch zonder twijfel dat etiket. Het resultaat van lange onderhandelingen. Al een halve eeuw is De Pollepel een vaste waarde in Duffel-Oost, maar een rijk verleden betekent weinig zonder toekomst. De aankoop geeft het domein die nieuwe toekomst, eentje waarin alle Duffelaars een rol mogen spelen.”

Staf: 'Keer op keer die afwachtende houding van de schepenen'

Joosen is ook bijzonder fier over de aanpak van de coronasituatie. “Het was en blijft een stevige uitdaging. Veel wikken en wegen, moeilijke keuzes maken. Wat past binnen het keurslijf van corona en wat niet? Maar we hebben nooit paniekvoetbal gespeeld. Als gemeente doen we er alles aan om iedereen door deze moeilijke periode te loodsen.”

Schop in de grond

Gelukkig staat momenteel niet alles in het teken van het coronavirus en gaan de investeringen door. “De komende jaren gaat op heel wat plaatsen in onze gemeente de schop in de grond. Betere voetpaden, veiligere fietspaden, rioleringen, vlotter verkeer: we maken er werk van. In 2022 zijn de Lintsesteenweg en de Hondiuslaan al aan de beurt. Ik kijk ook erg uit naar de realisatie van de fuifzaal. Dat is een langverwacht project. Er is veel denkwerk aan vooraf gegaan, maar dit jaar komt er een concreet ontwerp.”

“We dienen dit jaar ook ons ontwerp voor kasteelruïne Ter Elst in bij de dienst Erfgoed. Hiermee zetten we de volgende stap om de ruïne te herstellen en opnieuw als evenementenlocatie te gebruiken. Al deze investeringen, in combinatie met de laagste personenbelasting en opcentiemen onroerende voorheffing van het arrondissement, is iets waar we terecht trots op mogen zijn. De lijst met investeringen is dus lang en zeker ambitieus te noemen, maar het is belangrijk om de lat hoog te leggen voor de toekomst van Duffel. Dat is mijn drijfveer: ik wil dingen in beweging zetten, ideeën van de Duffelaars omzetten in concrete realisaties die ons allemaal ten goede komen. Van onze gemeente een nog mooiere gemeente maken.”

Staf: 'Het blijft onbegrijpelijk dat N-VA en CD&V een nieuwe belasting invoeren terwijl we bakkers en dokters net moeten aantrekken.'

“De komende jaren hoop ik nog bijkomend te kunnen inzetten op overlast zoals zwerfvuil en sluikstort. De nodige kredieten voor de aankoop van camera's en vuilnisbakken zijn er. We zijn intussen gestart met enkele proefprojecten. Ik wil het niet bij preventie alleen laten. We gaan repressiever optreden en wie betrapt wordt, mag zich aan een boete verwachten. Sluikstorten kost de gemeenschap immers handenvol geld.”

“Verder bezorgen werkzaamheden van nutsmaatschappijen mij heel wat frustraties. Deze werkzaamheden zijn nodig en moeten al eens lastminute gebeuren, maar dan verwacht ik respect voor onze inwoners. Putten onbeveiligd achterlaten, parkeerplaatsen onnodig innemen, signalisatie veel te vroeg of veel te lang plaatsen. Ik ben het eerlijk gezegd beu hoe deze maatschappijen soms omgaan met de bewoners. Daar zullen ze dit jaar een lastige klant in mij vinden.”

Rapport van Groen

Op zich krijgt Duffel van Groen een 10 op 10. Maar … “Duffel blijft een fantastische gemeente om te wonen, met sterke verenigingen, gedragen door de inzet van talloze vrijwilligers. Toch mist het schepencollege van N-VA en CD&V de energie om vol voor de Duffelaars aan te slag te gaan. Afwachten lijkt wel hun handelsmerk. Op geen enkel vlak neemt het nog een trekkersrol op. Het schepencollege verdient daarom niet meer dan 4 op 10”, zegt fractieleider Staf Aerts.

“Gelukkig heeft Duffel een sterke gemeentelijke administratie die ons door de coronacrisis loodst. Van hun inzet en van de goede samenwerking met heel wat partners, plukken we dagelijks de vruchten. Dankzij Igemo konden Duffelaars bijvoorbeeld deelnemen aan een succesvolle groepsaankoop voor regenwatertonnen. Momenteel wordt ook de laatste hand gelegd aan een nieuw skatepark. De ontwerper en aannemer gingen daarvoor in overleg met de skaters. En na de moeizame opstart was er – eindelijk! – de bouw van de gymhal.”

“Vorig jaar kregen we als gemeentebestuur ook plots de kans om De Pollepel-site te kopen. Dat was een opportuniteit die geen enkele partij wilde laten liggen en een goede locatie voor een fuifzaal biedt. Die is absoluut nodig voor de Duffelse jongeren. Wel moeten N-VA en CD&V leren luisteren naar de omwonenden. Alleen door overleg maak je hier echt een succesverhaal van.”

Pijnlijke belasting

“Na het uitbreken van de coronacrisis lanceerden andere gemeenten snel maatregelen voor de lokale middenstand. Het Duffelse schepencollege nam de hele tijd een afwachtende houding aan. Nog pijnlijker was de nieuwe bedrijfsbelasting voor elke zelfstandige of bijberoeper, die in het eerste coronajaar gelanceerd werd. Het blijft onbegrijpelijk dat N-VA en CD&V zo'n belasting invoeren op een moment dat we ondernemers nodig hebben en we Duffel aantrekkelijker moeten maken om bakkers en dokters aan te trekken.”

Staf: 'De Duffelaars verdient enkel 200% inzet'

Volgens Staf Aerts moet het schepencollege meer groene maatregelen nemen. “Op initiatief van Natuurpunt wordt er aan het Senthout gewerkt aan een project om water meer ruimte te bieden, maar verder heeft het schepencollege geen aandacht voor ontharding. In andere gemeenten investeren burgers mee in duurzame oplossingen zoals gemeentelijke zonnepanelen, waarbij de inwoners delen in de winst.”

“Duffelaars willen ook in een straat wonen waar ze zich veilig voelen, maar daar maken N-VA en CD&V evenmin werk van. Heel wat gemeenten nemen initiatieven om de woonwijken en schoolbuurten veiliger en aangenamer te maken. N-VA en CD&V zetten afgelopen drie jaar geen stappen, maar blijven wachten op de provincie om van Duffel een verkeersveilige gemeente te maken. Waar is de ambitie om zelf de buurten te verbeteren?”

Staf Aerts besluit: “Duffel heeft zo veel te bieden en voor onze inwoners is alleen 200% inzet goed genoeg. Toch zien we keer op keer die afwachtende houding van de schepenen, terwijl er in Duffel veel meer mogelijk is.”

Conclusie van Gazet van Antwerpen

Na zes jaar onwennig oppositie te voeren, belandde CD&V op 1 januari 2019 opnieuw in de meerderheid. Groen werd dus naar de oppositiebanken verwezen die ze deelt met Vlaams Belang (twee zetels) en Open Vld (één zetel). Groen, en dan vooral haar fractieleider Staf Aerts, neemt veruit het vaakst het woord, terwijl de twee andere oppositiepartijen er vooral bijzitten om de hoop te vergroten. Hun kiezers verdienen veel beter.

GvA: 'Het blijft de vraag hoe erg de schepenwissels de daadkracht afremmen'

Volgens gemeenteraadslid Staf Aerts (Groen) neemt het Duffelse schepencollege een te afwachtende houding aan. Op sommige vlakken kunnen we dit volgen. Het in oktober 2018 door Sofie Joosen beloofde lik-op-stukbeleid voor sluikstorters via strikte handhaving en camera's is er bijvoorbeeld na drie jaar nog altijd niet. De extra vuilnisbakjes staan er evenmin. Dit lijken ons nochtans niet de moeilijkste dossiers om te realiseren.

Het blijft de vraag hoe erg de schepenwissels de daadkracht van het beleid beïnvloeden, lees afremmen. Twee schepenen namen, zoals afgesproken in het bestuursakkoord, eind december 2020 ontslag, maar een van de opvolgers kondigde na amper één jaar ook al haar ontslag aan. Dit komt het geloof in de (lokale) politiek én haar vertegenwoordigers absoluut niet ten goede.

bron: Gazet van Antwerpen