Open brief voor een warm, holebivriendelijk Europa

14 December 2019

Open brief voor een warm, holebivriendelijk Europa

Beste mevrouw de burgemeester
Beste schepenen
Beste mevrouw de voorzitter

In Polen moedigt de regering haar gemeenten de laatste maanden aan om LGBT-vrije zones te creëren, waar holebi’s en transgenders niet welkom zijn. De steden Leuven, Gent en Brugge reageerden geschokt op deze evolutie en roepen de Poolse ambassadeur daarvoor op het matje.

Ook met de gemeente Duffel veroordelen we deze praktijken best openlijk. Discriminatie op basis van seksuele voorkeur of gender is in strijd met de mensenrechten.

We kennen Duffel als warme, vriendelijke gemeente waar iedereen welkom is. Zo hangen we in mei, op de Internationale Dag Tegen Homofobie en Transfobie, al enkele jaren de regenboogvlag uit als teken van solidariteit in onze gemeente. Toch is het nodig om nu een sterker signaal uit te zenden naar aanleiding van de gebeurtenissen in Polen.

Laten we als gemeentebestuur zien dat we de rechten van de LGBTO+-gemeenschap (holebi’s, transgenders en personen die twijfelen over hun geaardheid) belangrijk vinden. In de 21e eeuw moet iedereen zich zonder beperkingen kunnen ontplooien. Iedereen moet zich altijd en overal op z’n gemak kunnen voelen, ongeacht voorkeur of geaardheid.

Wanneer fundamentele vrijheden en rechten geschonden worden, volstaat enkel een duidelijk signaal. We roepen het college van burgemeester en schepenen, en de gemeenteraad dan ook op om Duffel te laten aansluiten bij de oproep van de drie steden en een brief te sturen naar de Poolse ambassadeur.

Op die manier bouwen we samen verder aan een warm Europa, met respect voor ieders eigenheid.

Vriendelijke groet
in naam van de voltallige fractie
Benjamin Van Wijnendaele
Raadslid Groen
[email protected]