Ook in Duffel werkt Groen voor iedereen!

01 April 2016

Ondertussen zijn we al 2O16 en dus in de helft van deze bestuursperiode. De drie jaar in de meerderheid vormen een mooie gelegenheid om terug te kijken naar wat we als Groen realiseerde, alsook om een blik vooruit te werpen op wat je deze legislatuur nog van Groen mag verwachten. Als Groen zetten we uiteraard in op fietsen. Zo is er in de Leopoldstraat een duidelijke fietsstrook aangelegd waarop het aangenamer fietsen is. In de Hermansstraat creëerde Staf de eerste Duffelse fietsstraat. Enkele drukke en gevaarlijke fietsstroken zijn veel veiliger geworden dank zij de felrood gemarkeerde zone. We blijven investeren in de fietsinfrastructuur.

Als Groen werkten we hard aan het Plazaen Den Daakdossier. Samen met vele Duffelaars trokken we het dossier in een stroomversnelling. Beste Duffelaar, ik moet bekennen dat ik, als oud voorzitter van Den Daak, hier bijzonder trots op ben! Ons historisch erfgoed is en blijft een belangrijk thema voor Groen. Onze Duffelse reuzen zijn erkend Vlaams erfgoed. Kasteel Ter Elst, waar alle Duffelaars wel een bijzondere herinnering aan hebben, wordt hersteld als openlucht monument. Speelpleinen en speelplaatsen worden met Groen in het bestuur avontuurlijk aangelegd. We bekijken of de realisatie van een tweede speelbos mogelijk is. Ondertussen kan je in de volkstuintjes met vele Duffelaars samen tuinieren. Pesticiden worden gebannen uit het openbaar domein: beter voor ieders gezondheid en voor het milieu. Ook voor nieuwe Duffelaars wordt er gewerkt: talenkennis is één van de belangrijkste voorwaarden voor integratie. Heel wat Duffelaars werken hieraan mee via 't klapsalon, het Duffels praatcafé waar anderstaligen ongedwongen Nederlands praten. Voor Groen is inspraak de basis voor een goed beleid. Daarom willen we samen met alle Duffelaars de handen uit de mouwen steken. We willen dan ook alle adviesraden en alle Duffelaars die mee nadachten over verschillende realisaties danken voor hun inzet. Samen met onze coalitiepartners werken we hard voor Duffel. Besturen is vooruitkijken. Momenteel staan de plannen om de brug en heel haar omgeving te vernieuwen, op stapel. Het definitieve plan bepaalt het uitzicht van Duffel voor de komende jaren. Hierbij willen we jullie zo goed mogelijk informeren en betrekken. Groen Duffel hoopt om samen met alle Duffelaars de Plaza en Den Daak te openen met een groot Duffels feest in 2018. Wij kijken er alvast naar uit!