Werken aan een leefbare Beunt

01 Maart 2020

Werken aan een leefbare Beunt

Vorig jaar werd beslist dat er een knip voor auto’s en vrachtwagens komt in het Senthout. Fietsers en voetgangers zullen kunnen blijven passeren over een brug die over de open bedding van de Arkelloop ligt. Een goeie maatregel, maar enkel als er ook andere maatregelen worden getroffen om de wijk leefbaar te houden.

Het voorbije weekend gingen we met Groen op bezoek in de Beunt, om het project uit te leggen én te luisteren naar de bewoners.

Overstromingen vermijden

De knip heeft tal van voordelen. Met de knip wordt een onthardingsproject bedoeld dat een deel van het Senthout, ter hoogte van de Hoevelaan, openlegt. De Arkelloop, die nu in in een te kleine buis onder het Senthout loopt, komt zo in een open bedding. Op die manier stroomt ze verder in het natuurgebied dat nog aangelegd wordt om extra water op te vangen. Dit komt de Beunt ten goede. Bij hevige regenval kunnen we zo overstromingen voorkomen in o.a. de Hoevelaan en de G. Gezellelaan.

Nora: 'Al deze maatregelen zijn dringend nodig voor een leefbare Beunt.'

Vrachtwagens weren

De knip kan dus een positief project zijn. Toch als er meer gebeurt om deze omgeving verkeersveiliger te maken. Groen bemiddelde de afgelopen jaren met het tuinbouwbedrijf in de Missestraat voor een rechtstreekse uitweg van het  vrachtverkeer naar de Lintsesteenweg. De nodige gronden zijn aangekocht en de vergunningen zijn toegekend. Deze weg moet er nu dringend echt komen. Zo halen we de vrachtwagens uit het Senthout en de Missestraat.

Sluipverkeer aanpakken

Samen met deze knip moeten we ook het sluipverkeer van en naar Lier door de Bremstraat aanpakken. Hiervoor dienen maatregelen genomen te worden op Liers grondgebied. Het is aan de Duffelse schepenen om snel afspraken te maken met de stad Lier. 

Gemeenteraadslid Nora Bertels: 'Al deze maatregelen - de wateroverlast voorkomen, vrachtverkeer vermijden, het sluipverkeer aanpakken - zijn dringend nodig. Enkel dan zorgen we voor een veilige, leefbare Beunt. Daaraan werkt Groen Duffel graag mee.'

Heb je vragen, ideeën of opmerkingen? Bezorg ze Nora via [email protected]