Nieuwe meerderheid doet ultieme oproep.

28 November 2012

De brandweerkazerne is een opdracht met een gigantische impact op de gemeentelijke financiën. Vanuit N-VA, Groen en sp.a hebben we schriftelijk en mondeling de vraag aan het uittredende schepencollege gesteld om deze beslissing uit te stellen en over te laten aan de nieuwe meerderheid. Aangezien we signalen ontvangen dat CD&V dit toch nog snel wil gunnen, willen we onze vraag nog eens expliciet herhalen. Het kostenplaatje van de brandweerkazerne is immers op enkele jaren tijd verdrievoudigd tot een overdreven prestigeproject van in totaal ruim 7 miljoen euro en zal een zware financiële impact hebben op het beleid van de komende jaren. Het hypothekeert verschillende projecten in de toekomst en verplicht de nieuwe meerderheid waarschijnlijk tot een belastingsverhoging. Dit zijn keuzes die we als nieuwe meerderheid zelf willen maken. De nieuwe meerderheid voelt zich gesteund door de ministeriële omzendbrief BB 2011/4 van het Agentschap Binnenlands bestuur. Hierin wordt expliciet gevraagd om "in het jaar van de verkiezingen en tot aan de installatie van de nieuwe raden met de nodige omzichtigheid op te treden en in extremis geen beslissingen te nemen die het beleid van de nieuwe raden of de toekomstige ontwikkeling van de financiën nodeloos zouden verstoren."