Natuur en milieu in Duffel

08 April 2009

Duffel bezit een aantal natuurwaardevolle gebieden zoals de Oude Spoorwegberm, de valleien van de Itterbeek, de Babbelsebeek en de Nete, de Mosterdpot, de Goorbosbeek en het Fort van Duffel, ? Dit rurale karakter geeft onze gemeente haar specifieke charme. Groen wil het landelijke karakter van Duffel behouden en versterken. 1. Duffel: groene parel aan de Nete De bestaande natuurverbindingen worden verankerd in nieuwe Ruimtelijke Uitvoeringsplannen. Door deze planologische bescherming maken we een duidelijke keuze vòòr het behoud van de Duffelse natuur. Het bestaande groen behouden is niet voldoende. We willen een extra speelbos in Duffel (bv. langs de verlengde Spoorweglaan, een uitbreiding van het Mosterdpotbos). We ondertekenen het Biodiversiteitscharter, waardoor we inheemse soorten beschermen die anders bedreigd worden door de komst van exotische planten. We bouwen het bestaande Trage Wegennetwerk uit en onderhouden het. De Duffelse waterlopen moeten duurzaam beheerd worden, zodat ze kunnen dienen als buffer tegen overstromingsgevaar.Bij nieuwe verkavelingen planten we groene zones en bomenlanen aan, we creëren trage wegen en stimuleren de aanleg van kleine landschaps-elementen.

 

2. Slimme partnerships

Erkende natuurverenigingen worden ondersteund bij de aankoop en het onderhoud van natuurgebieden. Zo realiseren we een win-win situatie: de natuur wordt beschermd en de Duffelaars kunnen er van genieten, omdat we de natuurgebieden toegankelijk maken voor het publiek. We sluiten met onze gemeente aan bij het Regionaal Landschap Rivierenland. Door samen te werken kunnen we onze natuur beter beschermen. De beste ambassadeurs van onze natuur zijn de gebruikers ervan. Daarom maken we er actiever en zichtbaarder promotie voor via de gemeentelijke kanalen en infoborden. Want onbekend is onbemind...

 

3. Milieuzorg: een collectieve verantwoordelijkheid!

We plaatsen eigenaars van honden voor hun verantwoordelijkheid. Aan de hand van een positieve sensibiliseringsactie en het plaatsen van distributeurs van hondenpoepzakjes willen we een einde maken aan deze vorm van overlast. Het dumpen van zwerfvuil en andere milieuovertredingen moeten kordaat aangepakt worden.