Mechelsebaan krijgt eindelijk afgescheiden fietspaden

19 Mei 2014

De heraanleg van de Mechelsebaan is een dossier dat al erg lang aansleept. Ondertussen bijna 10 jaar geleden besliste de provincie Antwerpen om de Mechelsebaan vanaf Duffel tot aan de Ring van Mechelen opnieuw aan te leggen. Een studiebureau werkte in haar opdracht de eerste plannen uit. Ondertussen besliste de Vlaamse Milieumaatschappij om de rioleringswerken te subsidiëren en werd gestart met een ontwerp voor nieuwe rioleringen. In 2009 stond de provincie haar wegen af aan de Vlaamse overheid en sindsdien zat het dossier muurvast.  Staf wou echter dit dossier absoluut terug op de rails krijgen en bleef bij de Vlaamse overheid aan de mouw trekken. Ook bij het bezoek van de gouverneur en de deputatie van de provincie stond dit hoog op de agenda. Na nog een laatste overleg eerder deze maand gaf het departementshoofd van het Agentschap Wegen en Verkeer groen licht. Goed nieuws dus, want de Mechelsebaan in Duffel is al lang in slechte staat. Het wegdek is versleten en in Duffel vind je waarschijnlijk geen slechtere fietspaden dan langs deze gewestweg. Bovendien heeft de Mechelsebaan bij wijze van spreken de breedte van een landingsbaan, waardoor de snelheidsbeperkingen niet goed worden nageleefd. Staf is dan ook heel blij dat hij de Vlaamse overheid kon overtuigen om in de Mechelsebaan te investeren. Dit jaar worden de plannen verder uitgewerkt, zodat er in 2015-2016 een aannemer kan worden aangesteld. Het gaat om een traject van 2,5 km en op basis van de eerste ramingen zal de totaalprijs van dit project ongeveer 5,5 miljoen euro bedragen. En dan nog extra goed nieuws: het leeuwendeel van dit bedrag wordt gedragen door de Vlaamse overheid als wegbeheerder en via de rioleringssubsidies van de Vlaamse Milieumaatschappij.