Een klimaatvriendelijke ruimtelijke ordening

23 Maart 2019

Iedereen is het er tegenwoordig over eens dat gebouwen best zo klimaatvriendelijk dienen te zijn. Maar het heeft weinig nut die woningen in te plannen in een klimaatonvriendelijke omgeving. We denken dus best grondig na over de mobiliteitsstromen in de ruime omgeving, over collectieve energievoorzieningen, parkeermogelijkheden voor auto’s én fietsers ...

Het is belangrijk om alle beslissingen over ruimtelijke ordening, wonen, stedenbouwkundige vergunningen te toetsen aan ambitieuze klimaatdoelstellingen en energie-efficiëntie.
Nora Bertels: 'En daarom zou de gemeente ervoor kunnen kiezen om een deskundige klimaat & energie op te nemen in de Gecoro. Zo gebeurt het ook in andere gemeenten.'

De Gecoro (Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening) geeft advies aan de gemeenteraad bij het opmaken van een ruimtelijk structuurplan en de ontwikkeling van concrete uitvoeringsplannen. Verder verstrekt ze advies over stedenbouwkundige verordeningen en bezwaarschriften. Ten slotte kan de Gecoro advies geven over vergunningsaanvragen en, meer in het algemeen, over alles wat te maken heeft met ruimtelijke ordening.

Binnenkort zal de Gecoro opnieuw samengesteld worden. 'Hoe garanderen we als gemeente dat we onze klimaatambities waarmaken op het gebied van ruimtelijke ordening? En gaan we in Duffel dus specifiek op zoek naar een deskundige klimaat en energie voor de Gecoro?' vraagt Nora zich af. Op de gemeenteraad van komende dinsdag 26 maart bespreken we dit. Je bent hartelijk welkom vanaf 19.30 u.