Kiest Duffel voor een ambitieus klimaatbeleid?

24 Juni 2019

In februari pleitte Nora Bertels in naam van Groen Duffel ervoor om het Burgemeestersconvenant 2030 voor Klimaat en Energie te ondertekenen. Vanavond staat dit opnieuw op de agenda van de gemeenteraad en wordt deze toetreding hopelijk door alle gemeenteraadsleden goedgekeurd. Dat zou alvast een goede stap in de richting zijn om onze gemeente koolstofvrij te krijgen en de bocht te maken naar veilige, duurzame en betaalbare energie voor iedereen.

Nora: 'Een engagement ondertekenen alleen is niet genoeg. Je moet het ook in de praktijk waarmaken. En dat missen we in het budget dat N-VA in december opmaakte en in de budgetwijziging die ze samen met CD&V vanavond voorstelt.'

Heel wat klimaatambities worden teruggeschroefd:

  • Het verduurzamen van gemeentelijke gebouwen (dakisolatie basisschool De Meyl, technisch centrum) wordt uitgesteld.
  • Er komen geen zonnepanelen op het Kompas.
  • Er komt geen onderzoek om extra wandel- en fietspaden in onze gemeente open te stellen.
  • De geplande 67.000 euro voor het aanplanten van bomen en andere werken in natuurgebieden wordt geschrapt.
  • Er komt geen aankoop van een elektrische wagen.
  • De heraanleg en verbetering van fietspaden in de Lintsesteenweg en Mijlstraat zijn geschrapt.
  • Het ontharden van de Kievitlaan wordt geschrapt.
  • ...

Nora: 'Een engagement ondertekenen alleen is niet genoeg. Je moet het ook in de praktijk waarmaken.'

Zo zie je wat het zogenaamde ‘klimaatrealisme’ lijkt in te houden: er wordt voor de show een convenant ondertekend, maar dat blijkt voorlopig niet meer dan een lege doos te zijn. We zullen met Groen actief blijven voorstellen doen om het actieplan te vullen met ambitieuze klimaatmaatregelen.

Toevoeging: Het Burgemeestersconvenant 2030 werd op de gemeenteraad unaniem goedgekeurd.