Jaarlijks 5,9 ton CO2 besparen met LED-verlichting in Hondiuslaan

07 November 2017

Sinds 2013 vervangt de gemeente Duffel stelselmatig haar straatverlichting door energiezuinige verlichting. Dit keer werden 58 lampen in de Hondiuslaan vervangen door LED-lampen. Na de A. Stocletlaan, Lintsesteenweg, Hoogstraat, Katelijnsesteenweg, de fietsostrade en de verlichting rond de Sint-Martinuskerk, voorzien we nu de Hondiuslaan van energiezuinige verlichting.  De 58 lampen vervangen door LED-lampen kost 23.128 euro. Maar het geïnstalleerd vermogen daalt wel van 14 kw naar 4 kw. Daardoor hebben we deze investering al na vijf jaar helemaal terugverdiend. Deze investeringen in energiezuinige straatverlichtingen kaderen in het Klimaatactieplan van Duffel. Dankzij deze investering zullen we per jaar 5,9 ton CO2 minder uitstoten. Zo levert dit een belangrijke bijdrage aan onze doelstelling van het Klimaatactieplan om tegen 2020 20 % minder CO2 in Duffel uit te stoten.

Al in 2013 kreeg Duffel van de Bond Beter Leefmilieu de titel Energy Saving Pioneer voor haar plan om de straatverlichting in Duffel stelselmatig te vervangen. Dit zijn investeringen die op korte termijn renderen voor het klimaat en voor de gemeentelijke financiën. We zullen hier blijven op inzetten. Zo zijn de LED-lampen voor Rietlei en Kruisstraat al besteld.

Als dat geen voorbeeld is van hoe onze schepenen Staf (openbare werken) en Nora (milieu en natuur) perfect samenwerken!