Inzetten op psychisch welzijn van Duffelse senioren

30 Januari 2019

Meer en meer ouderen kampen met psychologische problemen, zoals vereenzaming of verlieservaringen. Daarnaast stijgt het aantal Duffelse 65+’ers de komende tien jaar met meer dan 20%. De nood aan toegankelijke ondersteuning voor ouderen zal dan ook toenemen. De Vlaamse overheid lanceerde een projectoproep voor de organisatie van een eerstelijnspsycholoog voor ouderen. Elke eerstelijnszone (voor Duffel is dat Pallieterland) maakt kans op een subsidie van 75.000 euro per jaar gedurende drie jaar.

‘Het psychisch welzijn van de Duffelse senioren is zo belangrijk. Daarom rekenen we erop dat het gemeentebestuur samen met haar partners werk maakt van deze subsidieaanvraag,’ zei Groenraadslid Lise Switsers afgelopen maandag op de gemeenteraad. ‘Zo kunnen Duffelse 65+’ers genieten van laagdrempelige, toegankelijke zorg, bijvoorbeeld in ons Lokaal Dienstencentrum. Deze projectoproep is in ieder geval een kans om samenwerkingsverbanden op te bouwen,’ besluit ze.

Het voorstel van Lise werd op de gemeenteraad door de bevoegd schepen gesteund. Ook hij beseft nu dat het belangrijk is het dienstencentrum of het woonzorgcentrum actief te betrekken bij de projectaanvraag.

Lise Switsers: "65+'ers moeten in Duffel terecht kunnen voor laagdrempelige psychologische ondersteuning."