Grootste groene fractie ooit van start

04 Januari 2019

Grootste groene fractie ooit van start

Door de succesvolle verkiezingen legden afgelopen donderdag liefst zes groene gemeenteraadsleden de eed af. Zij beloofden ook allemaal om de komende zes jaar hard te werken voor Duffel. Lees hier wat zij op de gemeenteraad aan de Duffelaar wilde laten weten:

Staf Aerts
'De afgelopen jaren waaide er een nieuwe, groene wind door Duffel. En het is overduidelijk: de Duffelaars hebben dit erg gesmaakt. Meer Duffelaars dan ooit geloven in onze groene recepten. Dankzij hun steun gaan we van 3 naar 6 zes raadsleden en zijn we als sterkste stijger overduidelijk de grootste winnaar van de Duffelse verkiezingen. Wij gaan dan ook volop op hetzelfde elan door.'

'Zelf zal ik focussen op een sterk communicatiebeleid met veel aandacht voor inspraak en participatie. Natuurlijk ga ik opnieuw vol voor verkeersveilige en leefbare straten, wijken en schoolomgevingen. Voor een mobiliteitsbeleid met veel aandacht voor voetgangers en dat onze titel Duffel Fietsgemeente alle eer aan doet.

Op het vlak van openbare werken zijn de voorbereidingen voor belangrijke beeldbepalende projecten getroffen. In ons verkiezingensprogramma hebben we deze de vijf toekomstprojecten voor Duffel genoemd. Deze zullen niet aan onze aandacht ontsnappen.

Bij de recente gemeenteraadsverkiezingen hebben we ingezet op vernieuwing en jongeren op onze lijst naar voor geschoven. Met resultaat...'

Lise Switsers
'Ik ben het jongste gemeenteraadslid en daar ben ik trots op. Ik zal de stem van de jongeren vertegenwoordigen. De afgelopen jaren is er stevig gewerkt aan het nieuwe jeugdhuis naast de Plaza. Vandaag beloven alle partijen een fuifzaal. Ik kijk ernaar uit om daar samen met jullie een duurzaam project van te maken. Natuurlijk ben ik niet alleen een jongere. Als doctoraatsstudente onderzoek ik hoe we kwetsbare ouderen kunnen ondersteunen om zo lang mogelijk kwaliteitsvol thuis te wonen. Ik wil daar iets mee doen.'

Anne Resseler
'Want de vergrijzing van de bevolking, ook in onze gemeente, verdient de nodige aandacht. Het aantal 65-plussers zal de komende 10 jaar met meer dan 20% stijgen. Het is dan ook heel belangrijk om op deze tendens in te spelen. De start van het dienstencentrum is een stap in de goede richting. Het gebouw aanpassen en de activiteiten uitbreiden aan de noden van de Duffelaars is de volgende logische stap.

Daarnaast merken we in de maatschappij nog een zorgwekkende tendens: de stijging van de kinderarmoede. Deze stijging is dan ook een grote uitdaging en moet dringend een halt worden toegeroepen. Ik wil er werk van maken om in Duffel kinderarmoede en armoede in het algemeen aan te pakken. Bij elke beleidsbeslissing zullen we nagaan wat de invloed ervan is op het gezinsbudget.'

Benjamin Van Wijnendaele
'Ook scholen spelen een belangrijke rol bij de detectie van kwetsbare gezinnen. Maar scholen doen natuurlijk veel meer. Ze vervullen heel wat maatschappelijke taken. Als we ervoor willen zorgen dat alle 2500 leerlingen van de vele Duffelse scholen hun talenten kunnen ontplooien, dan moeten we op nieuwe manieren naar het onderwijs durven kijken.

Om de ontwikkelingskansen van al die leerlingen te verhogen, is het belangrijk om scholen te laten samenwerken. Samenwerken met elkaar, met het lokaal bestuur, met de Duffelse bedrijven en organisaties. En dus wil ik muren slopen. We halen culturele, sport- en andere verenigingen naar de klaslokalen. En we zorgen ervoor dat leerlingen in Duffel naar buiten komen en iets in beweging zetten.

Verder zal ik mij ook inzetten om duurzame keuzes voor gezinnen betaalbaar te maken. Want als een gezin nu kan investeren in groene oplossingen, worden de kinderen later gezonder en gelukkiger. En daar profiteert uiteindelijk iedereen van.'

Kris De Smet
''Alles van waarde is weerloos’ schreef de grote dichter Lucebert ooit. Over drie maand krijgen de Duffelaars iets zeer waardevols ter beschikking: onze langverwachte Plaza! Ik wil me graag mee inzetten om dit jonge weerloze schepsel te laten uitgroeien tot het kloppend hart van de gemeente. In deze tijden waar steeds meer in termen van wij/zij wordt gedacht en gehandeld, zal de Plaza samen met jeugdhuis en bibliotheek uitgroeien tot een fenomeen dat mensen - en daar bedoel ik iedereen zonder uitzondering mee - zal verbinden.'

Nora Bertels
'Naast de Cinema Plaza is ook de aanzet gegeven om van de bibliotheek een open, toegankelijk huis te maken waar mensen met uiteenlopende achtergronden en opinies elkaar kunnen ontmoeten. De bibliotheek wordt een ontmoetingscentrum waar mensen ervaringen kunnen uitwisselen, in debat gaan of samen kennis creëren.

Duffel is ook een echte fairtradegemeente geworden en dat moeten wij verder blijven uitbouwen. Uit het enthousiasme rond het speelbos zien we hoeveel mensen extra toegankelijk openbaar groen willen. In onze gemeente moet nog meer bos en bomen aangeplant en ik zal zeker en vast die bomen mee planten.

We gaan samen met de Duffelaars blijven werken om de klimaatproblematiek aan te pakken. De sensibilisatie rond energiezuinige woningen en de energiescans in drie wijken zijn gebeurd. Tijd om die resultaten in acties om te zetten.'

Staf Aerts
'Beste voorzitter, beste Duffelaars, je hoort het, we zitten vol ideeën om die groene wind in Duffel volop te laten verder waaien. En we zijn klaar om opnieuw vollenbak voor Duffel te gaan.'

Aansluitend op de gemeenteraad vond meteen ook de OCMW-raad plaats. Daar legde Ibrahim Al Farisi de eed af als lid van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst.