Hoe pakken we de rattenplagen aan?

26 September 2019

Hoe pakken we de rattenplagen aan?

Geregeld wordt er in de nationale media gewaarschuwd dat we in de toekomst meer en meer te maken zullen hebben met rattenplagen. Het is dan ook belangrijk dat de gemeente zich hiertegen wapent. Onlangs klaagden Duffelaars over ratten. Het gaat onder meer om de buurt van de Hondiuslaan en de Stationsstraat, maar ook over de Oude Liersebaan, Waarloossteenweg, Hoogstraat, Jasmisse ... Ratten lopen in de tuinen, waardoor de bewoners bang zijn om ‘s avonds buiten te komen of hun huisdieren in de tuin te laten. Benjamin: 'Hoe pakt het lokale bestuur de ratten aan zonder honden en katten te vergiftigen?' Toch blijkt het rattenprobleem zich opnieuw voor te doen. En dus vraagt Groen maandag op de gemeenteraad of de meerderheid een up-to-date actieplan klaar heeft om rattenplagen te voorkomen en aan te pakken. Benjamin Van Wijnendaele: 'Plant het bestuur intensieve campagnes in wijken waar er een acuut probleem is? Enkel door met de hele buurt actie te ondernemen, kan een probleem echt opgelost worden.' Vroeger konden Duffelaars van de gemeente vergif krijgen. Dat werd verboden, waardoor het lokale bestuur op zoek moest naar alternatieven. Benjamin: 'Er zouden alternatieven komen. Hoe ver staat het daarmee? Voorziet de gemeente vallen of klemmen? De schepen moet in ieder geval zoeken naar oplossingen waarbij we geen huisdieren treffen.' Alvast enkele tips om ratten te voorkomen:• Sluit tonnen met voedselvoorraden altijd af en laat er niets rondslingeren.• Voeder je huisdieren ’s morgens en doe dat beperkt, zodat de rat ’s nachts geen buffet vindt.• Bewaar huisvuil in een afgesloten container, en voer het zo snel mogelijk af.• Sluit buitenkraantjes goed af en vermijd stilstaand water. (bron: Provincie Antwerpen)