Een welverdiende Groene Pluim voor Jobervaringscentrum vzw De Krone!

15 Maart 2016

Op onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie reikten we dit jaar de eerste Groene Pluim uit. De beloning (een cheque van €250) is een teken van waardering en erkenning voor een persoon of organisatie die zich in Duffel verdienstelijk maakt op het vlak van duurzaamheid of sociaal leven. Ons oog viel op het jobervaringscentrum De Krone. Wat zij elke dag opnieuw bereiken met mensen met autisme-spectrumstoornis (ASS) is een dikke pluim waard. In mei 2014 startte vzw De Krone met de uitbating van de brasserie in het fort in Duffel, waar mensen met ASS een jobervaring opdoen. Enthousiaste jobtrainers staan elke dag klaar om hen de knepen van het vak te leren. Ze krijgen de kans om ervaring op te doen en om aan hun werkattitude te sleutelen. Wat is werken eigenlijk? Waarom is op tijd komen zo belangrijk? Hoe hou ik rekening met mijn collega's? Hoe ervaar ik plezier in mijn werk? Hoe neem ik verantwoordelijkheid? Enkele van de vele vragen waaraan veel aandacht wordt besteed. Proficiat aan heel het team van vzw De Krone en doe zo verder!