Een ambitieus klimaatbeleid in Duffel

21 Februari 2019

Een ambitieus klimaatbeleid in Duffel

Vandaag komen opnieuw duizenden jongeren samen met Greta Thunberg op straat om een gezond en ambitieus klimaatbeleid te eisen. Zij spijbelen elke donderdag, omdat zij - meer dan vorige generaties - begrepen hebben dat klimaatproblemen voor ons uitschuiven niet leidt tot oplossingen.

Als we het beleid van de afgelopen decennia voortzetten, dreigt de temperatuur van onze planeet met 3°C te stijgen. Nochtans herhalen klimaatwetenschappers keer op keer dat ons klimaat met maximaal 1,5°C mag stijgen om de grootste rampen te vermijden.

Drie jaar geleden beloofden heel wat landen in Parijs dat ze initiatieven zouden nemen om de opwarming van de aarde te beperken tot die 1,5°C. Maar voorlopig zijn de engagementen van heel wat overheden, in België en daarbuiten, te beperkt, zo vinden de jongeren.

In de vorige bestuursperiode (december ‘14) heeft Duffel het burgemeestersconvenant ondertekend met het doel om tegen 2020 20% minder energie te verbruiken, 20% minder CO2 uit te stoten en 20% hernieuwbare energie te voorzien. Hiervoor werd een klimaatactieplan opgesteld met 166 actiepunten.

Wij zetten dat beleid graag voort. Daarom vragen we de gemeenteraad maandag om duidelijk te kiezen voor een ambitieus klimaatbeleid, ook in Duffel. Ook willen we de Duffelse jongeren daarbij betrekken.