Duffel krijgt zestien doorlopende straten

24 Maart 2015

Doodlopende straten bieden geen doorgang voor auto's. Maar fietsers en voetgangers kunnen vaak wel gewoon door aan het eind van een doodlopende straat. Deze straten noemt men 'doorlopende straten'. Omdat het niet overal duidelijk is waar je als fietser of voetganger een doorgang hebt, wil de gemeente Duffel nu een onderscheid maken tussen doodlopende en doorlopende straten. Het verkeersbord dat een doodlopende straat aanduidt kent iedereen. Deze verkeersborden geven echter niet aan of er al dan niet een doorgang is voor voetgangers en fietsers. Meestal zijn deze routes veiliger omdat er enkel plaatselijk verkeer komt. "We willen dat de mensen deze alternatieve routes leren kennen en hen aanmoedigen om er meer gebruik van te maken. Daarom hebben we overal een duidelijk onderscheid gemaakt tussen doodlo­pende straten en doorlopende straten. Hiervoor wordt er een sticker aangebracht op de bestaande verkeersborden." In Duffel zijn er in totaal 44 doodlopende straten. Zestien van deze straten zijn ook doorlopend. We zijn momenteel volop bezig met het aanbrengen van de stickers. Onder andere de borden aan de Broekstraat en de Pastoriestraat werden al aangepast.