Cinema Plaza en Jeughuis Den Daak in stroomversnelling

19 Oktober 2015

Als Schepen van Openbare Werken en als Schepen van Cultuur werken Staf Aerts en Nora Bertels nu bijna 3 jaar aan de realisatie van Cinema Plaza. Achter de schermen werd samen met de administratie overlegd met verschillende partners en heel vaak gerekend en nog eens gerekend. We kozen voor een gemeenschappelijk project voor Cinema Plaza én Jeugdhuis Den Daak. Na heel wat creatief denken over de bestaande plannen, kwamen we tot een nieuw concept met vele nieuwe voordelen. Eerst en vooral kan Den Daak een buur van de Plaza blijven. Den Daak is en blijft dus in Duffel Oost. De hoofdingang van de Plaza wordt opnieuw de historische ingang, terwijl die in de oorspronkelijke plannen enkel nog voor de "show" was. De Plaza blijft nu veel meer zoals we haar kennen. Zonder multifunctionele zaal enzo, maar wel als een mooie zaal, die haar charme voortaan combineert met een hedendaagse technische uitrusting. Een nieuw café is er niet in voorzien, maar net als vroeger bij "den Tuur" kan je natuurlijk aan de lange toog na de voorstelling nog iets drinken. Een extra voordeel is dat de huidige café's in Duffel-Oost ten volle van de heropleving kunnen genieten. Stuk voor stuk belangrijke voordelen ten opzichte van de vroegere plannen. En niet te vergeten: de bouwkost van Cinema Plaza en het jeugdhuis samen ligt ruim 2 miljoen euro lager! In de nieuwe Cinema Plaza zullen er niet alleen films gedraaid worden, maar wordt net als in de jaren '50 ook theater, stand-up comedy, optredens of recepties mogelijk. Cinema Plaza moet een gemeenschapscentrum zijn voor en door Duffelaars!

Voor Den Daak komt er met dit project een volledig nieuw en hedendaags jeugdhuis op dezelfde locatie. De beschikbare ruimte zal optimaal benut worden. Zo wordt jeugdhuis Den Daak zowel een gezellig café als de ideale locatie voor kleinschalige optredens of feestjes.

We horen u denken: "En gaat dat nu nog allemaal lang duren?" Ook op dit vlak goed nieuws. Op het kabinet van Vlaams Minister-President, die bevoegd is voor erfgoed, bespraken Staf en collega Sofie Joosen de toekomst van Cinema Plaza. Een erg vruchtbaar gesprek want sinds dit jaar kan de minister beslissen een erfgoedproject voorrang te verlenen, wanneer het voldoet aan een aantal heel specifieke voorwaarden. En Cinema Plaza voldoet hieraan als we ten laatste in december een kant en klare subsidieaanvraag indienen. Hierdoor kunnen we mogelijk al in het voorjaar van 2016 de erg belangrijke erfgoedpremie ontvangen en enkele maanden later de zoektocht naar een geschikte aannemer starten.

De stroomversnelling voor dit belangrijk project heeft een ongelofelijke krappe timing als gevolg. Maar we gaan tot het uiterste. De Plaza en Den Daak verdienen dat!