Duffels bestuur scoort ondermaats op klimaat, verkeersveiligheid en kinderarmoede

09 September 2019

Duffels bestuur scoort ondermaats op klimaat, verkeersveiligheid en kinderarmoede

Onze gemeente staat voor grote uitdagingen. Daarom hoopte Groen Duffel op een bestuursakkoord met een duidelijk en ambitieus plan voor Duffel. Maar het bestuursakkoord dat vorige maand bekend werd, blinkt uit in vaagheid. Buiten heel wat plannen die al in in de pijplijn zaten, zoals de gymhal en het lokaal dienstencentrum, lezen we vooral ‘vrijblijvende opties’ en ‘mogelijke onderzoeken’. Met Groen Duffel hebben we een ambitieus Toekomstplan klaar en we doen dan ook graag enkele concrete voorstellen aan het bestuur.

Bomen zorgen voor zuurstof, gaan luchtverontreiniging tegen en koelen onze gemeente. In de vorige bestuursperiode plantte de gemeente Duffel samen met haar inwoners meer dan 22.000 nieuwe bomen. Groenraadslid Nora Bertels: ‘Het gebrek aan ambitie om nieuwe bomen te planten is schrijnend. In heel het akkoord komt het woord boom slechts één keer voor: de herdenkingsboom op het kerkhof.’ De plaatsen om nieuwe bomen te planten liggen nochtans voor handen. Zo kunnen er duizend bomen komen rond de brandweerkazerne.

Geen enkel kind verdient het om in armoede op te groeien. Op een moment dat bijna 1 op de 5 Duffelse kinderen in armoede opgroeit, moet de gemeente van dit probleem een topprioriteit maken. Raadslid Anne Resseler: ‘Om kinderen uit armoede te halen, moet de armoede van het volledige gezin opgelost worden. Dat vraagt een intensieve en doorgedreven aanpak.’

Ook qua verkeersveiligheid scoort dit bestuursakkoord ondermaats. Een noodzakelijke stap die heel wat gemeenten nemen is het verlagen van de maximumsnelheid tot 30 km/u in woonwijken en ruimere schoolomgevingen. Benjamin Van Wijnendaele: ‘Wij zouden werk maken van een uitbreiding van de zone 30’s in De Beunt, de hele Leopoldstraat plus omgeving, maar ook de centrumstraten in Duffel-Oost.’

Het sterke fietsbeleid van de afgelopen jaren werd sterk gesmaakt in Duffel en daarbuiten, met de verkiezing tot Fietsgemeente 2018 als absolute bekroning. In dit bestuursakkoord vinden we geen ambitie terug om van Duffel verder een fietsvriendelijke gemeente te maken. Staf Aerts: ‘We lezen niets over nieuwe fietsstraten. Ook stellen we vast dat CD&V en N-VA drievierde van de voorziene fietsenstallingen aan Cinema Plaza schrapten.’

Net nu we drie hittegolven in één jaar meemaakten is het duidelijk: een CO2-neutraal Duffel moet de uiteindelijk doelstelling zijn. Nora Bertels: ‘In plaats van tevreden te zijn met het vervangen van ramen in een lekkend technisch centrum, zouden wij volop gaan voor het volledig verduurzamen van alle gemeentelijke gebouwen.’ Verder verwachten we dat burgers actief ondersteund worden in het klimaatvriendelijker maken van hun eigen woningen.

Elke Duffelaar is trots op de Plaza. Kris De Smet: ‘Maar waarom zouden mensen uit de wijde omgeving niet mogen meegenieten van het mooiste gemeenschapscentrum van Vlaanderen?’ Daarom blijven we pleiten voor een brede programmatie. Die kan perfect matchen met de activiteiten die door onze plaatselijke verenigingen worden georganiseerd. Dat heeft ongetwijfeld een positieve impact op de Duffelse horeca.

Heel wat Duffelaars storen zich aan het zwerfvuil en sluikstorten. Een doordacht afvalbeleid is dan ook nodig. Lise Switsers: ‘Samen met het gemeentepersoneel werken de 50 groene peters en meters aan een proper Duffel. In een volgende stap zouden wij samen met onder andere de Duffelse middenstand projecten op om afval te voorkomen en meer producten te recycleren.’ 

Het is duidelijk: dit povere, weinig ambitieuze akkoord heeft meer inhoud nodig. We zijn bijna een jaar na de verkiezingen en deze meerderheid mist nog altijd inspiratie. Ook bij andere thema’s, zoals jeugd, senioren, sport, mondiaal beleid, dierenwelzijn ..., kunnen N-VA en CD&V immers wel wat creatieve ideeën gebruiken. Met Groen Duffel zullen we de komende maanden de nodige voorstellen lanceren.