Beheersorgaan Gemeenschapscentrum Duffel breidt uit

23 April 2015

In 2013 werd het beheersorgaan Gemeenschapscentrum in Duffel opgericht om het gemeentebestuur bij te staan bij het beheer van het gemeenschapscentrum. Begin 2014 werd er een klacht ingediend bij de Vaste Nationale cultuurpactcommissie in verband met de benoeming van de leden. Deze klacht bleek ongegrond, maar het gemeentebestuur neemt nu toch maatregelen om een goede vertegenwoordiging van alle politieke fracties te garanderen. De klacht hield in dat er onvoldoende vertegenwoordiging was van de verschillende strekkingen zowel van de gebruikers als van de politieke fracties in de gemeenteraad. Nora Bertels: "Volgens de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie zijn wel degelijk voldoende gebruikers van alle ideologische en filosofische strekkingen vertegenwoordigd in het beheersorgaan. Voor de klacht dat niet alle politieke fracties vertegenwoordigd zijn in het beheersorgaan werd door de Vaste nationale Cultuurpactcommissie een voorstel gedaan aan alle partijen en dit voorstel werd ook aanvaard." Zo kunnen voortaan de niet vertegenwoordigde fracties van de gemeenteraad een waarnemer met raadgevende stem aanduiden om de zittingen van het beheersorgaan bij te wonen.