Armoede aanpakken

23 Mei 2019

Ook in Duffel neemt het aantal gezinnen in armoede sterk toe. De kansarmoede-index toont een extreme stijging van armoede de afgelopen 2 jaar, tot 16,16% in 2017. Hiermee zitten we in Duffel zelfs boven het gemiddelde van het Vlaams Gewest. Daarnaast lopen er steeds meer mensen het gevaar om in armoede te belanden.

Armoede heeft namelijk vele gezichten. Je zou het misschien beter kunnen omschrijven als schaarste: schaarste aan geld, aan tijd, aan mogelijkheden ...
Anne Resseler: 'Om te investeren in de toekomst van onze samenleving, nemen we jonge kinderen en gezinnen best als eerste doelgroep. Arme kinderen zijn immers altijd kinderen die leven in arme gezinnen.'

Er werden in het verleden al positieve acties ondernomen, maar er is nood aan meer. Wij stellen enkele concrete aanbevelingen voor.
- Op dit moment is een stagiair ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting actief binnen de gemeente. Een uitgelezen kans om nu actie te ondernemen en de stagiair in samenwerking met de diensten werkbare, laagdrempelige acties te laten uitwerken en uitvoeren.

Anne: 'Pak gezinsarmoede aan. Arme kinderen zijn immers altijd kinderen die leven in arme gezinnen.'

- Kinderen die opgroeien in een eenoudergezin maken meer kans om in armoede terecht te komen. De focus moet dan ook daar liggen.
- Er is nood aan een betere ondersteuning van mensen die nog niet digitaal mee zijn. Kinderen hebben dit nodig voor hun agenda, om hun huistaken te maken, Smartschool. Maar ook voor ouders zijn computers onmisbaar, om werk te zoeken, mails te checken, bereikbaar te zijn voor de VDAB, internetbankieren.
- Ook de drempel om mee te doen aan culturele activiteiten, sport en ontspanning moet omlaag. Hoe pakken we dit als gemeente aan?

Groen vraagt dan ook aan de gemeenteraad welke stappen we als gemeente in de nabije toekomst gaan zetten om de gezinsarmoede aan te pakken? Op de OCMW-raad van morgen, dinsdag 26 maart, zullen we dit alvast bespreken.