Toon vertrouwen in het gemeentepersoneel

10 December 2021

Toon vertrouwen in het gemeentepersoneel

Op de gemeenteraad van december verzette Groen Duffel zich als enige partij tegen het nieuwe arbeidsreglement voor personeelsleden van het lokaal bestuur en OCMW. Uit de aanpassingen die CD&V en N-VA in het arbeidsreglement doorvoerden, blijkt totaal geen vertrouwen in het personeel.

Zo werd er expliciet opgenomen dat er geen vergoeding komt voor thuiswerk. Staf Aerts: 'Door corona hebben de personeelsleden hun manier van werken totaal moeten omgooien, daar hoorde ook het thuiswerk bij. Maar telewerk zal ook na corona onderdeel blijven van een modern arbeidsbeleid. Een minimale vergoeding zou dan ook niet meer dan normaal zijn.'
Daarnaast wordt het ook moeilijker en moeilijker om de juiste mensen op de juiste plaatsen te krijgen. Staf: 'Een thuiswerkvergoeding zou één van de (kleine) instrumenten kunnen zijn om werken voor ons lokaal bestuur aantrekkelijker te maken. Maar CD&V en N-VA zeggen 'neen, dat gaan we nooit doen' en tonen daarmee hun ouderwetse kijk op werk.'

Staf: 'CD&V en N-VA tonen totaal geen vertrouwen in het gemeentepersoneel'

Daarnaast voeren CD&V en N-VA een hoofddoekenverbod in, onder het mom van een neutraliteitsbeginsel. Staf Aerts: 'Natuurlijk verwachten Duffelaars dat de dienstverlening objectief en neutraal gebeurt. Maar neutraliteit zit in een houding, niet in wie je bent of wat je aanhebt.

Staf verduidelijkt met een voorbeeld: 'Als je naar het gemeentehuis gaat, en je wordt onthaald door iemand met een hoofddoek of iemand met een T-shirt van de Rode Duivels. Word je dan minder vriendelijk onthaald? Neen. Moet je meer betalen? Neen. Of langer wachten op je vergunning. Neen. Drie keer neen, omdat een objectieve en neutrale dienstverlening niet afhangt van kledij.'

Daarnaast hangt de nieuwe toevoeging ook met haken en ogen aaneen. Het is totaal onduidelijk wie er precies geviseerd wordt met deze toevoeging. Het gaat om 'personeelsleden die in contact komen met het publiek'. Of dat al dan niet om leerkrachten, groendienst of andere personeelsleden gaat, is niet helder. 

Maar eigenlijk gaat het daar niet om: net op het moment dat heel Vlaanderen in De Warmste Week zegt hoe belangrijk het is dat je moet kunnen zijn wie je bent, beslissen N-VA en CD&V dat je je moet verbergen. En dus stemde de voltallige Groenfractie tegen dit voorstel.