Weinig merkbaar van actieplan middenstand in Duffel

01 Februari 2023

Benjamin Van Wijnendaele: 'Handelaars en Duffelaars merken te weinig vooruitgang en verbetering.'

Van het ‘actieplan kernwinkelgebied’ dat CD&V en N-VA een jaar geleden aankondigden, is voorlopig weinig merkbaar in de Duffelse winkelstraten.

Begin 2022 ging Duffel met IGEMO een samenwerkingsovereenkomst aan om een Actieplan Kernwinkelgebied uit te werken. Deze samenwerking kost 50.000 euro en de voorziene termijn bedroeg één jaar. Voor Benjamin Van Wijnendaele (Groen Duffel) is deze eerste gemeenteraad van 2023 dan ook het ideale moment om een balans op te maken. ‘Het is erg belangrijk dat er werk gemaakt wordt van een versterkte middenstand in Duffel. Een levendig centrum is niet alleen noodzakelijk voor de handelaars zelf, maar ook de Duffelaars worden er beter van.’

Benjamin Van Wijnendaele: 'Wanneer zien we resultaten?'

‘Het actieplan zou in 5 fasen worden uitgerold. Een draaiboek en een participatietraject met workshops zouden moeten leiden tot een actieve handelskern. Ongetwijfeld is er achter de schermen al hard gewerkt door IGEMO en de middenstand. Tijd om de resultaten ook zichtbaar te maken. Want CD&V en N-VA maken wel plannen, maar in de feiten zien we niets.’