De kern van het programma van Groen Duffel voor 2018-2024

ZES jaar heeft Groen Duffel meebestuurd in onze fantastische gemeente. Zes jaar hebben we talrijke acties ondernomen, gestuurd en bijgestuurd. Soms opvallend met bermen vol bloemen, een grote werf voor Cinema Plaza, een speelbos of een trofee als fietsgemeente. Soms minder opvallend, maar niet minder doeltreffend, zoals trage wegen, een RUP Open Ruimte, led-straatverlichting, een veilige fietsoversteek aan de Lintsesteenweg en een energiezuiniger gemeentelijk wagenpark.
De groene raadsleden en schepenen hebben hard hun best gedaan en kennen het klappen van de zweep: met zes jaar ervaring op de teller wil Groen nóg meer en nóg beter doen voor Duffel.
Ons programma uit Duffel bestaat uit vier centrale thema’s:

  • ‘Ruimte voor de toekomst’ en Mobiliteit op mensenmaat
  • Warm, welkom en wervelend Duffel
  • Duffel zorgt en verzorgt
  • Duurzaam Duffel

Lees zeker in het eerste hoofdstuk over onze vijf toekomstprojecten voor Duffel. Spreek ons aan als je meer wil weten of nog vragen hebt.
Lees hier het volledige toekomstplan voor Duffel