Forse prijsverhoging voor lessen Kunstfabriek

10 Maart 2021

Forse prijsverhoging voor lessen Kunstfabriek

Maandagavond kozen CD&V, N-VA, Open VLD en Vlaams Belang op de Duffelse gemeenteraad voor een prijsverhoging van de lessen muziek, taal en beeldende vorming in de Kunstfabriek. De nieuwe prijzen zijn voor veel Duffelaars onbegrijpelijk. Groen-gemeenteraadslid Benjamin Van Wijnendaele: ‘Sommige lessen worden plots de helft tot 60% duurder. Wie de Kunstfabriek toegankelijk en laagdrempelig wil houden, kan zo’n prijsverhogingen gewoonweg niet goedkeuren.’

Op de gemeenteraad van maandag deed CD&V-schepen Lili Stevens een voorstel voor een nieuw prijsreglement voor de Kunstfabriek (zie tabel onderaan). Naast één prijsdaling (voor niet-Duffelaars) bevat dat vooral veel prijsstijgingen vanaf komend schooljaar. Zo kosten de lessen samenspel en samenzang voortaan geen 50, maar 70 euro voor minderjarige Duffelaars. Voor meerderjarige Duffelaars gaan ze van 65 euro naar 95 euro.

Groenraadslid Benjamin Van Wijnendaele: ‘Door de coronabeperkingen kunnen heel wat cursisten op dit moment geen lessen bijwonen. Soms gaan lessen noodgedwongen digitaal door. Het is met andere woorden een erg moeilijk jaar geweest, zowel voor de docenten als voor de cursisten van de Kunstfabriek. Iedereen heeft zich geregeld moeten aanpassen aan nieuwe maatregelen. Daarnaast is door de coronacrisis de financiële toestand van sommige gezinnen serieus verslechterd of op zijn minst onzeker geworden. Het is dan ook onbegrijpelijk dat er gekozen wordt voor zo’n forse prijsverhoging.’

Het nieuwe reglement zet ook de deur open voor nog meer prijsverhogingen in de toekomst. Met de nieuwe regels moeten komende prijsverhogingen zelfs niet meer op de gemeenteraad besproken worden. Benjamin Van Wijnendaele: ‘Dat betekent dat het schepencollege de hogere prijzen de komende jaren nóg kan doen stijgen. Zo zouden de samenzanglessen van De Bende en The Gang wel eens snel 70% duurder kunnen worden! Iedereen die de Kunstfabriek een warm hart toedraagt, vindt deze prijsverhogingen onaanvaardbaar.’

Bekijk de bespreking op de gemeenteraad vanaf minuut 44.

  Duffelse jongeren (-18) volwassen Duffelaars (+18)
2020 2021 2020 2021
Talen
Beeldende vorming
€ 75 € 80 € 100 € 105
Praatcafé € 50 € 70 (+40%) € 65 € 95 (+47%)
Muziekinitiatie € 60 € 70 (+17%)    
Notenleer € 70 € 70 € 90 € 95 
Bandcoaching € 60 € 70 (+17%) € 90 € 95
Samenspel/-zang € 50 € 70 (+40%) € 65 € 95 (+47%)
Klein ensemble € 70 € 105 (+50%) € 100 € 150 (+50%)
Individuele lessen € 135 € 135 € 190 € 190

Dit zijn de prijzen voor Duffelaars voor het schooljaar 2021-22.
Op de gemeenteraad werden ook mogelijke prijsverhogingen voor de jaren erna al gestemd.
Wil je de volledige prijslijst, ook voor niet-Duffelaars? Vraag hem per e-mail.