Mobiliteit op mensenmaat en verstandig ruimtegebruik

In dit beleid speelt het verkeer een prominente rol. Mobiliteit in Duffel wordt vlot en veilig voor wie er woont en werkt. We verbeteren de kwaliteit van de wegeninfrastructuur en werken aan een beter en toegankelijker openbaar vervoer in de gemeente. Ten slotte maken we van Duffel een gemeente die haar rol als fietsgemeente, in al haar facetten, verder opneemt.