Duurzaam Duffel


Met Groen opnieuw in het bestuur zal onze gemeente voor een lagere koolstofafdruk nog een tandje bijsteken, voor een nog duurzamer Duffel. Zuiniger met energie, minder afval en meer en gezonder groen zullen de ‘groene draad’ vormen in het beleid en de gemeente zal zich actief inzetten om dit te bereiken, samen met de Duffelaars, hun verenigingen en hun scholen.

Lees verder in ons toekomstplan