CD&V en N-VA zetten kruis over verkeersveilige schoolomgeving aan 't Kofschip

02 Juni 2021

CD&V en N-VA zetten kruis over verkeersveilige schoolomgeving aan 't Kofschip

Op 1 juni zetten CD&V en N-VA een kruis over de verkeersveilige schoolomgeving van Duffelse lagere school ‘t Kofschip. Tegen het advies van de dienst Mobiliteit komen de fietsende leerlingen vanaf morgen plots tussen een wirwar van auto’s terecht. “Onbegrijpelijk dat de schepen het advies van de dienst Mobiliteit naast zich neerlegt! Dit is een terugkeer naar de mobiliteit van de vorige eeuw,” zegt Groen-raadslid Staf Aerts.

Met de renovatie van lagere school ‘t Kofschip in Duffel-Oost kreeg de school een volwaardige tweede toegang. In de schaduw van Residentie Cardijn kwam een grote nieuwe fietsenstalling en werd kinderopvang Speelvogels Oost gebouwd. “Dat was toen meteen een prima aanleiding om de toegang tot de school autoluw te maken. Zo kunnen kinderen veilig de fietsenstalling binnen fietsen,” zegt gemeenteraadslid Staf Aerts, die toen schepen van Mobiliteit was.

Op 1 juni maken CD&V en N-VA een kruis over deze autoluwe schooltoegang. Waar vandaag de leerlingen zorgeloos en conflictvrij kunnen fietsen, rijden morgen auto’s naar de kus-en-rijzone die 20 meter verplaatst wordt, pal op de fietsroutes van de leerlingen. Of ze komen terecht tussen manoeuvrerende en parkerende auto’s.

CD&V en N-VA leggen mobiliteitsadvies naast zich neer

De Duffelse dienst Mobiliteit gaf nochtans een duidelijk negatief advies aan deze proefopstelling “omwille van de verwachte negatieve gevolgen op de verkeersveiligheid”. Staf Aerts: “Dit is te gek voor woorden. In heel Vlaanderen worden schoolomgevingen ingericht met fietsstraten en schoolstraten om zo voor de leerlingen de schoolomgeving verkeersveilig te maken. Bovendien blijkt uit de Duffelse ongevalsstatistieken dat er door de beperkte zichtbaarheid bij dwarse parkeerplaatsen meer ongevallen plaatsvinden. En meer kans op ongevallen wil toch niemand aan een schoolpoort.”

Ook de timing van het proefproject, dat afloopt op 1 september, vindt Groen Duffel absurd. “Iedereen weet de eerste schooldag altijd al een extra chaotische dag aan de schoolpoort is. Er is dan echt geen nood aan bijkomende onzekerheid over de verkeerssituatie aan de schoolpoort. Bovendien gaat CD&V-N-VA evalueren op het einde van twee maanden zomervakantie. Hoe kan je dan verstandige beslissingen nemen over een schoolomgeving?

Ze katapulteren het Duffels mobiliteitsbeleid terug naar de vorige eeuw,” besluit een verbijsterde Staf Aerts. “De titel van fietsgemeente 2018 kregen we enkel door zes jaar lang altijd voluit de kaart van de fietsers te trekken. Zeker ook aan de schoolpoorten. We roepen de schepen van Mobiliteit op om het gezond verstand te laten spreken en terug te kiezen voor een verkeersveilige schoolomgeving aan ‘t Kofschip.”