haagactie ‘Behaag…Natuurlijk’

27 November 2014

gemeente werktevoor

De deze actie samen met Natuurpunt. Deze organisatie heeft al meer dan 20 jaar ervaring met de grootscheepse campagne 'Behaag ... Natuurlijk' in 30 gemeenten.

Bedoeling van deze campagne is dat je kant-en-klare streekeigen haagpakketten kan bestellen aan democratische prijzen. Vooral het streekeigen karakter van de beplanting en de betekenis hiervan voor de fauna worden benadrukt.

Dit jaar kon je in Duffel ook de streekeigen appelboom 'de Kiliaan' (zowel hoogstam als halfhoogstam) bestellen.

In totaal zal de gemeente Duffel zaterdag 228 pakketten haagplanten, 7 bijenhotelletjes en 17 appelbomen 'Kiliaan' verdelen.

Het succes van de campagne heeft ongetwijfeld ook te maken met de vlotte samenwerking tussen het gemeentebestuur, de gemeentelijke groendienst en milieudienst, de milieu-adviesraad en Natuurpunt.