Gemeenteraad uitgesteld

16 Maart 2020

Gemeenteraad uitgesteld

Op een paar dagen tijd is er door de corona-uitbraak heel wat veranderd. Lessen worden opgeschort, restaurants en cafés zijn gesloten, op heel veel plaatsen wordt er getelewerkt en het aantal vergaderingen tot een minimum beperkt. Het is duidelijk: we moeten de coronacrisis serieus nemen. Professoren en experts benadrukken dat we niet lichtzinnig moeten omgaan met de adviezen en maatregelen. Ook de eerste minister vraagt om contacten maximaal te beperken.

En dus vroeg Groen om de gemeenteraadszitting van vandaag digitaal te organiseren of uit te stellen. Dat gebeurt ook in andere gemeenten, zoals Hemiksem en Zoersel. Fractieleider Staf Aerts: ‘Het is niet verstandig om nu met 25 in een gesloten omgeving te zitten. Heel wat raadsleden behoren tot de risicogroep: ouderen, maar ook mensen die in de zorg werken. Bovendien hebben we ook een voorbeeldfunctie op te nemen.’

Staf: ‘Ondersteun horeca en middenstand: stel de terrastaks en de belasting op bedrijven uit.’

Groen Duffel is dan ook tevreden, dat de gemeenteraadsvoorzitter de gemeente- en OCMW-raad van vanavond deze voormiddag heeft afgelast. ‘Uitzonderlijke omstandigheden vereisen uitzonderlijke maatregelen. We geven de burgemeester het volste vertrouwen om haar verantwoordelijkheid te nemen.’

De coronacrisis heeft natuurlijk ook op lokaal vlak heel wat impact. Daarom stelden we aan de fractieleiders voor om nog deze week een digitale meeting te houden. ‘Het zou erg zinvol zijn dat de raadsleden een toelichting van de burgemeester krijgen over de huidige stand van zaken. Daarna kunnen we over de partijgrenzen heen nadenken over maatregelen, die Duffel nodig heeft. Zo worden in heel wat steden en gemeenten maatregelen getroffen om lokale middenstanders en horeca te ondersteunen. De terrastaks en de nieuwe belasting op bedrijven kunnen wat ons betreft perfect uitgesteld of zelfs een jaar kwijtgescholden worden,’ besluit Staf.