Buurthuis voor kinderen en jongeren

19 Maart 2018

Buurthuis voor kinderen en jongeren

De gemeente opende, in samenwerking met de Volkswoningen van Duffel, een buurthuis voor kinderen en jongeren in functie van het jeugdopbouwwerk. Dit buurthuis is gelegen in de Lindenlei.

De gemeente organiseert al sinds 2013 sport- en spelactiviteiten in en rond de sociale woonwijken in Duffel. Met dit mobiele vrijetijdsaanbod bereiken we een groot aantal kinderen en jongeren uit de wijken rond de Acacialei en Hogevelden. Uit contacten bleek dat deze jongeren nood hebben aan meer ondersteuning dan alleen maar een wekelijks spelmoment. De gemeenteraad en het OCMW besloten eind 2016 dan ook om een jeugdopbouwwerker aan te werven. 

Onze jeugdopbouwwerker organiseert vrijetijdsactiviteiten om de kinderen en jongeren uit de buurt te leren kennen en zo een vertrouwensband te creëren. Wie nood heeft aan hulpverlening rond een bepaald thema kan de jeugdopbouwwerker aanspreken als vertrouwenspersoon. Zo gaan ze samen op zoek naar eventuele specifieke hulpverlening. 

Na een jaar jongerenopbouwwerk weten we dat er nood is aan een uitvalsbasis in de wijk zelf. Daarom heeft de gemeente, in samenwerking met de sociale huisvestingmaatschappij de Volkswoningen van Duffel, besloten om één van de panden van de Duffelse Volkswoningen ter beschikking te stellen onder de vorm van een buurthuis. 

Het buurthuis biedt een vrijetijdsaanbod op maat voor de kinderen en jongeren uit de wijken Hogevelden en Acacialei. Uiteraard zijn ook andere jongeren welkom. In het buurthuis kunnen de kinderen samen spelen en activiteiten doen. Voor de jongeren zijn er vaste instuif-momenten. Dit steeds onder begeleiding van onze jeugdopbouwwerker. Natuurlijk mogen ook de ouders en buurtbewoners tijdens de activiteiten eens een kijkje komen nemen. 

Het buurthuis is gelegen in de Lindenlei 34 te Duffel en opent voor het eerst zijn deuren op woensdag 7 februari 2018. Vanaf dan zal er een vaste werking zijn op woensdag en vrijdag. Op woensdag is er van 14 tot 16 u. een kinderaanbod (gezelschapsspelletjes spelen, verkleedpartijen, …). Woensdagavond en vrijdagavond zijn tieners en jongeren welkom om vrijblijvend deel te nemen aan activiteiten (FIFA-toernooi, samen koken,…).