9. Katrien Tissen

28 Juni 2018

9. Katrien Tissen

leraar Nederlands aan anderstaligen

  • 41 jaar
  • Heidestraat
  • leraar en begeleider laaggeletterde anderstaligen
  • speelt accordeon
  • naait haar eigen kleedjes

Ik ben Katrien, dromer en doener en heel contente moeder van Janne, Siene, Lars en Finn. Al jaren geef ik Nederlands aan anderstaligen en leer ik hen lezen en schrijven. Op deze manier hoop ik mijn steentje bij te dragen tot meer en eerlijke kansen voor deze mensen én hun kinderen in onze samenleving.

In mijn job merk ik dagelijks hoe belangrijk het is om te luisteren, enkel zo kan je inspelen op wat mensen nodig hebben en belangrijk vinden.

Ik ga voor een groen Duffel waar kinderen de ruimte hebben om creatief te spelen.

En luisteren, dat wil ik ook in Duffel doen!

Samen - met inspraak en een gedeelde verantwoordelijkheid van inwoners, scholen en verenigingen - wil ik werk maken van:
Een zorgzaam Duffel met veilige fietsroutes en nette straten, een goed werkend dienstencentrum en ondersteuning voor de meest kwetsbaren.
Een warm Duffel met ontmoetingskansen voor elke inwoner en publieke ruimte waar iedereen zich welkom en verbonden voelt.
En ... een groen Duffel waar kinderen de ruimte hebben om creatief te spelen, trage wegen terug worden opengesteld en duurzaamheid een gemeenschappelijk bewustzijn wordt.

Onze schepenen Staf en Nora hebben al fantastisch werk geleverd (veilige fietsroutes, cinema Plaza, speelbos ...) maar nóg meer Groen is vandoen om van Duffel een warme, zorgzame en groene gemeente te maken!