23. Ann Claes

28 Juni 2018

23. Ann Claes

onderwijzeres

  • 56 jaar
  • Mechelsebaan
  • juf van het tweede leerjaar
  • actief in de Wereldwinkel
  • zingt in het wereldkoor Agur
  • 2 zonen, 1 dochter, 1 pleegzoon

Als juf in De Basis vind ik het belangrijk om de kinderen een aantal waarden mee te geven: afvalpreventie, zuinig omgaan met energie, gezond leven, bewondering voor cultuur en muziek, zorg voor elkaar want iedereen telt mee …

'Hoe zorgen we ervoor dat elk kind veilig naar school kan?'

Deze thema’s werden de afgelopen zes jaar door de Groene schepenen Nora en Staf duidelijk in hun beleid vertaald en gestimuleerd.

Maar het groene project is nog niet af. Omdat ik het de moeite waard vind om dit mee uit te bouwen, wil ik Groen ten volle steunen. Een van mijn prioriteiten daarin is zorgen dat elk kind veilig naar school kan door de omgeving van alle Duffelse scholen en de fietsroutes nog veiliger te maken.
Daarom steun ik Groen Duffel!