23. Ann Claes

onderwijzeres

  • 56 jaar
  • Mechelsebaan
  • juf van het tweede leerjaar
  • actief in de Wereldwinkel
  • zingt in het wereldkoor Agur
  • lust graag garnaalkroketten