15. Staf Van Laer

28 Juni 2018

15. Staf Van Laer

gepensioneerd leraar

  • 61 jaar
  • Ganzenkoor
  • gepensioneerd leraar Latijn
  • 4 kinderen en 6 kleinkinderen
  • secretaris Groen Duffel
  • favoriete muziekgroep: Queen

38 jaar Latijn en Grieks geven heeft me gevormd. Maar minstens even belangrijk waren het werk van mijn echtgenote in de zorg en mijn 4 dochters die een zeer verschillende weg opgingen. Ik leerde omgaan met de visuele handicap van onze dochter en met de ziekte van onze kleindochter. Ik was ook 3 jaar OCMW-raadslid en deelnemer aan Samen InDuffelen en ‘t Klapsalon.

'Voor jong en minder jong'

Niet structuren, wel mensen zijn belangrijk. Opvang, onderwijs en zorg moeten voor iedereen toegankelijk zijn. Laat ons dus werk maken van voldoende en betaalbare kinderopvang, buitenschoolse huiswerkbegeleiding en buddy’s om taalachterstand te overbruggen, toegankelijke voetpaden en straten, meer rustbanken en een bruisend dienstencentrum.

De klimaatwijziging dwingt ons verantwoordelijk om te gaan met water en energie. Ook op dit vlak is Groen de beste garantie, ook in Duffel.